5 ting, du ikke vidste om børns knogler

Vidste du, at børn har flere knogler i kroppen end voksne? Her kan du læse fem facts om børns knogler, som du måske ikke kendte til i forvejen.

8. august 2014

1. Børn har 300 knogler, mens voksne kun har 206. Det skyldes, at flere knogler, blandt andet hånd- og fodrodsknogler, vokser sammen i løbet af barndommen.

2. Børns knogler er mere eftergivende end voksnes og kan i nogen grad bøjes uden at brække. De kan sammenlignes med friske pilekviste. Voksnes, og især ældres, knogler er snarere som tørre grene, der knækker over med et smæld.

3. Hvis et barn brækker en arm, vil bruddet typisk hele dobbelt så hurtigt som et tilsvarende brud hos en voksen.

4. Nyfødte har seks fontaneller – “huller” – mellem kranieknoglerne. Det er blødområder af tykt bindevæv, som blandt andet har til formål at gøre passagen ad fødselsvejen lettere, da fontanellerne tillader en vis sammentrykning af barnets kranie. Fontanellerne vokser sammen i løbet af barnets første halvandet leveår.

5. Vokseværk hos børn er spontane smerter i især benene, som opstår omkring alderen 3-16 år. Trods navnet er smerterne sandsynligvis ikke direkte forbundet med væksten. Faktisk ved man ikke, hvorfor de opstår. 15-20 % af alle børn – flest piger – får disse ubestemmelige smerter, der som regel forsvinder lige så spontant igen.

Måske er du interesseret i ...

Læs også