Hvad ser en farveblind??

100 % farveblindhed, achromatopsi, er en kompliceret lidelse, der kommer til udtryk på flere måder.

Der er en vis usikkerhed om, hvad en helt farveblind person ser.

Nogle opfatter verden i sort og hvid og nuancer af grå, men har ikke rigtigt nogen forståelse af begrebet farve. Det er dog en sjælden tilstand.

Det er mest almindeligt at være rød-grøn-farveblind, hvor man ikke kan skelne mellem nuancer af disse farver, ligesom de to farver kan opfattes ens. De grønne prikker i tavlen ovenfor danner tallet 74, men en rød-grøn-farveblind ser tallet 21.

Farveblindhed skyldes et defekt gen på X-kromosomet. Da kvinder har to X-kromosomer og sjældent et defekt farvegen på begge, bliver få kvinder farveblinde, ca. 0,5 %. Mænd har kun ét X-kromosom og har derfor flere tilfælde af farveblindhed, ca. 8 %.

Spørg os:

Har du et spørgsmål til NG’s eksperter? Send mail til [email protected]. Kun spørgsmål, der bringes i bladet, bliver besvaret og præmieres med et flot verdenskort.

Måske er du interesseret i ...

Læs også