Vi kan hallucinere med vilje

Hjernescanninger bekræfter, at nogle kan se farver alene ved hjælp af deres forestillingsevne.

8. december 2011 af Christine Dell’Amore, National Geographic News

Mennesker er i stand til at se farver alene ved hjælp af forestillingsevnen, en opdagelse, der måske kan hjælpe folk, som er bange for hypnoterapi, fortæller en ny undersøgelse.

I et nyligt eksperiment blev en gruppe mennesker, der var blevet undersøgt i forvejen, bedt om at kigge på et mønster med gråtoner og prøve at visualisere farver. 11 af gruppens medlemmer var blevet kategoriseret som meget modtagelige for hypnose, mens syv af forsøgspersonerne ikke var modtagelige.

Hypnose er en trancelignende tilstand, som ifølge det uafhængige medicinske forskningscenter Mayo Clinic i USA karakteriseres ved større fokus, koncentration og indre modtagelighed. Omkring 10 % af verdensbefolkningen er meget modtagelig for hypnose, mens 10 % overhovedet ikke bliver påvirket.

De sidste 80 % af verdensbefolkningen er til en vis grad modtagelige, siger William McGeown, medforfatter til undersøgelsen og hjerneforsker på Hull University i England.

Ifølge den nye undersøgelse så alle de forsøgspersoner, der var lette at hypnotisere, en stribe farver, selv når de ikke var under hypnose, siger William McGeown.

Forskerne tog dog ikke kun deres udsagn for pålydende. MR-scanninger viste, at de dele af forsøgspersonernes hjerner, der har med farveopfattelse at gøre, lyste op, når de så de imaginære farver.

"Vi kan se forandringer i disse farvesensitive områder af deres hjerner, som de ikke har nogen mulighed for at foregive," siger William McGeown, som sammen med nogle kolleger har offentliggjort undersøgelsen i decembernummeret af tidsskriftet Consciousness and Cognition.

Hjernescanninger understøtter tidligere resultater

Den nye undersøgelse viste desuden, at de modtagelige forsøgspersoner fik en forstærket farveoplevelse, når de var under hypnose. De, der ikke var modtagelige, kunne derimod hverken se farver med eller uden hypnose.

Stephen Kosslyn, der er psykolog på Stanford University i USA, siger, at resultaterne understøtter hans gruppes tidligere forskning.

I 2000 udgav Stephen Kosslyn og hans kolleger en af de første undersøgelser af fænomenet med at se farver. Som led i forsøget bad de nogle meget modtagelige personer om at forestille sig nogle grå firkanter i farver, mens de var under hypnose.

Denne undersøgelse, som gjorde brug af PET-scanninger af forsøgspersonernes hjerner, viste også, at forsøgspersonerne aktiverede de dele af deres hjerner, der er forbundet med farveopfattelse.

Den nye undersøgelse bekræfter det tidligere resultat, men ved hjælp af MR-scanninger, som i dag ofte foretrækkes i forbindelse med forsøg, fordi de giver en bedre rumlig opløsning, siger medforfatter William McGeown.

Ren forestilling kan måske afhjælpe fobier og smerte

På længere sigt kan forskningen i forestillingsevne muligvis være en hjælp til læger, der bruger hypnose til behandling af en række lidelser, fra fobier til smerter, bemærker William McGeown.

Trods den medicinske anvendelse af hypnose er mange mennesker stadig bange for denne metode.

Den nye undersøgelse viser, at visualisering kan være et næsten lige så effektivt redskab, og det betyder, at der måske findes et mindre skræmmende alternativ for mennesker, der er bange for hypnose, siger han.

"Psykoterapier, der består i at få patienten til at bruge sin forestillingsevne – selv uden hypnose – kan muligvis være en stor hjælp til at løse deres problem."

Måske er du interesseret i ...

Læs også