Er gåden om verdens ældste hjerne løst?

Hurtig begravelse af afskåret hoved har muligvis været med til at bevare hjernen, viser undersøgelse.

7. april 2011 af James Owen, National Geographic News

Forskere har måske til dels løst gåden om, hvordan Storbritanniens ældste kendte menneskehjerne blev "konserveret" i mudder i omkring 2500 år.

Den ældgamle og velbevarede klump grå hjernemasse blev gravet op af arkæologer i York i 2008 og fik straks eksperter til at gå i gang med at undersøge, hvordan hjernen var blevet bevaret i så god stand.

Hurtig begravelse

Resultaterne af den nye undersøgelse viste ingen kemiske tegn på, at der var foretaget en konservering, hverken i form af balsamering eller i form af rygning.

I stedet har holdet en teori om, at hjernen hurtigt blev begravet i et hul fyldt med fedt, vådt ler.

Køligheden og det lave iltindhold i jorden har muligvis været med til at bevare hjernen, viser undersøgelsen, der blev offentliggjort i marts i Journal of Archaeological Science.

Afgjort en menneskehjerne

En proteinanalyse bekræfter desuden, at den ældgamle hjerne, der er dateret til mellem 673 og 482 f.Kr., har tilhørt et menneske, siger Matthew Collins, medforfatter til undersøgelsen og arkæolog på University of York.

"Størstedelen af hjernemassen er der stadig, men den er skrumpet en hel del i omfang. Den har mistet en masse vand."

Jernaldermand hængt og derefter halshugget

Analyser af hjernen og rester af den omgivende hjerneskal tyder på, at jernalderhjernen har tilhørt en mand på mellem 26 og 45 år, der blev hængt og derefter rituelt halshugget. Resten af mandens krop er ikke blevet fundet.

Uhyggelige brud på halshvirvlerne og skæremærker viser, at manden blev hængt, og at hans hoved efter døden blev skåret af med en kniv eller et andet skarpt redskab, siger forskere.

Den formodentlig dødbringende skade på halsen "kaldes somme tider et hængningsbrud og passer med en hængning med langt fald," siger Jo Buckberry, medforfatter til undersøgelsen og arkæolog på University of Bradford.

"På den samme hvirvel er der en række på ni små snit, der er lavet med et knivsblad, og som passer med en omhyggelig halshugning," siger Jo Buckberry.

"Min fornemmelse er, at den pågældende døde af bruddet, og at hovedet blev fjernet og anbragt i hullet."

Kølig og iltfattig jord

Den kendsgerning, at kraniet blev fundet med intakt kæbe og halsknogler, viser, at hovedet blev begravet med det samme.

"Hvis man havde flyttet kraniet på et senere tidspunkt, ville det bløde væv være gået i opløsning" – hvilket havde betydet, at kæben og halshvirvlerne ville være gået løs, siger Jo Buckberry.

Ud over den hurtige begravelse kan de kølige omgivelser med lavt iltindhold i jorden have medvirket til at bevare hjernen, siger hun.

Køligere temperaturer har nedsat den hastighed, som enzymer nedbrød hjernevævet med, mens en mangel på ilt i jorden har reduceret den mikrobielle aktivitet, bemærker Matthew Collins fra University of York.

Manglende krop kan have spillet ind

Den omstændighed, at hovedet var uden krop, kan også have været medvirkende til at bevare hjernen intakt.

"Mennesker, der er blevet begravet, bliver for det meste spist indefra og ud," siger Matthew Collins. "Efter at man er død, er bakterierne i indvoldene stadig ret sultne."

Disse bakterier strømmer ud i liget via blod fra fordøjelseskanalen og æder det omgivende væv.

"I dette tilfælde er blodet løbet ud på grund af det afhuggede hoved, og der har ikke længere været forbindelse til fordøjelseskanalen."

Ældgammel hjernes overlevelse stadig et mysterium

Disse teorier forklarer dog ikke fuldt ud, hvorfor hjernen "ikke er blevet til grød", siger Matthew Collins.

"Det er underligt, for normalt er det et af de organer, der nedbrydes hurtigt," siger han. "Der må foregå noget indvendig, som vi ikke forstår."

For at udforske fænomenet yderligere har forskere begravet grisehoveder i og omkring et førromersk udgravningssted for at simulere, hvad der kan være sket.

Konserveret hjerne

Den 2500 år gamle hjerne ses her liggende på en undersøgelsesbakke.

Måske er du interesseret i ...

Læs også