Immigranter, som disse indere til en sikhfest i Barcelona, er med til at styrke Europas stagnerende befolkningstilvækst. Man anslår, at 214 millioner mennesker er immigreret til et andet land på grund af menneskeskabte eller naturlige katastrofer eller for at opsøge bedre jobmuligheder. Foto: Randy Olson

Galleri: Befolknings-vækst

FN forventer, at vi bliver 9,3 milliarder i 2050 og 10,1 milliarder i 2100. Men hvis kvinder i gennemsnit får 0,5 barn mere end forventet, bliver vi 15,8 milliarder i 2100, og får de 0,5 barn mindre, bliver vi kun 6,2 milliarder.

14. oktober 2011

FN forventer, at vi bliver 9,3 milliarder i 2050 og 10,1 milliarder i 2100. Men hvis kvinder i gennemsnit får 0,5 barn mere end forventet, bliver vi 15,8 milliarder i 2100, og får de 0,5 barn mindre, bliver vi kun 6,2 milliarder.

Et helt nyt medlem af klodens befolkning ser verden for første gang på Mulago Hospital i Kampala. Størstedelen af verdens fremtidige befolkningsvækst vil finde sted i Afrika: I 2050 vil befolkningstallet være vokset med 1,2 milliard i Afrika og med 1 milliard i Asien. Foto: Randy Olson

Én er ikke nok, lyder det fra embedsmænd, der ønsker et babyboom i Shanghai. Da over 20 % af indbyggerne er over 60, opmuntres forældre til at få barn nummer to, en lokal undtagelse fra Kinas etbarnspolitik. Andelen af ældre stiger globalt, fordi mennesker lever længere, og der fødes færre børn. Foto: Fritz Hoffmann

Nyfødte fra den 1. september 2010 er rullet op til gruppebillede på Orlandos Winnie Palmer Hospital i Florida. Til forskel fra de øvrige ilande har USA en relativ høj fødselsrate. I 2050 forventes USA’s befolkning at stige til 400 millioner, mens befolkningstallet i Europa vil falde. Foto: John Stanmeyer

61-årige Maria do Livramento Braz (til venstre, siddende i midten) har syv børn og er fra en generation, hvor fødselstallet var højt. Men i dag stræber arbejderklassefamilier efter samme livsstil – og familiestørrelse – som middelklassefamilier ligesom Maria Corrêa de Oliveiras (til højre, siddende). Hun er psykoanalytiker, bor i Rio de Janeiro og har to børn. I udviklingslandene er det gennemsnit­lige antal børn, kvinder får, faldet fra 6 børn i 1960 til 2,6 i dag. Foto: John Stanmeyer

Måske er du interesseret i ...

Læs også