Vigtige spørgsmål og svar om spredningen af ebola og dens virus

Hvor kommer sygdommen fra, hvordan spredes den, og kan den mutere? Her får du svar på dine spørgsmål om ebola.

21. oktober 2014 af Karen Weintraub - National Geographic Daily News

Hvad er ebola helt præcist for noget?

Ebola er en virus, der forårsager feber, voldsomme mavesmerter og i mange tilfælde usædvanlig blødning. Patienter kan dø af væskemangel og organsvigt.

Hvor og hvornår opstod sygdommen?

Ebola dukkede første gang op midt i 1970’erne i små landsbyer i det centrale Afrikas landdistrikter. Forskere gætter på, at ebola har udviklet sig i flagermus og spredt sig til primater – heriblandt aber og mennesker – som har været i kontakt med flagermusenes kropsvæsker, for eksempel blod og afføring. Mennesker kan også få ebola ved at røre eller spise inficerede flagermus eller primater.

Hvordan spredes ebola?

Ebola spredes ved kontakt med kropsvæsker fra nogen, der har symptomer på virussen. Ofrene smitter ikke, før de begynder at udvise symptomer som for eksempel feber. Ebola smitter langt mindre end eksempelvis forkølelse. De fleste af de smittede har plejet mennesker, som var syge, eller været til begravelse for nogen, som er døde af virussen. Det er teoretisk muligt, men usandsynligt, at få ebola ved indirekte at være i rum med en smittet person – for eksempel ved at gnide hænderne mod et armlæn, som nogen med ebola for nylig har svedt på, og derefter gnide sig i øjnene.

Når nogen én gang er blevet rask efter at have haft ebola – det vil sige, hvis to prøver over et forløb på 24 timer ikke viser virus i personens blod – er vedkommende ikke længere smittefarlig og anses for at være immun over for sygdommen, i hvert fald i en længere periode. Ebola er til stede i sæd og modermælk, og mænd, der er blevet raske efter at have haft virussen, får besked på at bruge kondom i forbindelse med sex de første syv uger efter, at de er blevet raske.

Kan virussen mutere og blive mere smittefarlig og for eksempel smitte gennem luften?

Virusser er rigtigt gode til at mutere, hvilket kan gøre dem mere eller mindre farlige. Men ifølge forskere er det meget usandsynligt, at en virus skulle ændre sine grundlæggende egenskaber og blive luftbåren i stedet for at blive overført via kropsvæsker.

”På nuværende tidspunkt har vi ingen vidnesbyrd om, og forventer heller ikke, at ebolavirus kan mutere og blive luftbåren,” sagde FN i en udtalelse i starten af oktober. I stedet for at bekymre sig om usandsynlige om end teoretisk mulige situationer er det ifølge FN vigtigere at forholde sig til de kendte faremomenter i forbindelse med den nuværende sygdom: ”Energien bør sættes ind på at fokusere på en hurtig indgriben i forhold til de reelle behov og mangler i lokalsamfund, der er berørt af sygdommen.”

Hvorfor er ebola så meget værre denne gang end ved tidligere udbrud?

Siden 1976, da sygdommen første gang blev konstateret i nærheden af Ebola-floden i den nuværende Demokratiske Republik Congo, har ebola stort set været begrænset til landsbyer i landdistrikter i det centrale Afrika. Når myndighederne hørte om udbruddene, som regel allerede efter en håndfuld tilfælde, isolerede de hurtigt patienterne og advarede alle, der for nylig havde været i kontakt med de pågældende, om at søge hjælp ved de første tegn på sygdommen.

Det første kendte offer for det nuværende udbrud er en toårig i Guinea, der døde i december. Men myndighederne hørte ikke om nogen tilfælde før marts, og på det tidspunkt havde sygdommen allerede spredt sig. I slutningen af maj blev den konstateret omkring Guineas lange, skovklædte grænse til Sierra Leone, efter at folk havde krydset grænsen for at deltage i en begravelse.

Ligene af personer, der er døde af ebola, er meget smittefarlige, og som følge af begravelsesritualer, der indebærer berøring af ligene, er mange mennesker blevet smittet ved begravelser. I stedet for at begrænse sig til et lille, isoleret samfund er ebola hurtigt blevet ført med til større byer og har spredt sig hastigt i byområder, hvor folk er i tæt kontakt med hinanden.

Fordi antallet af patienter har været så stort, har hospitaler og lægeklinikker ikke kunnet følge med, og personer i umiddelbar smittefare har ikke kunnet spores og advares om at være på vagt over for symptomerne. Jo flere mennesker, der er blevet syge, er døde og er blevet begravet, desto flere mennesker er blevet smittet ved deres begravelser.

For at gøre ondt værre har mange års borgerkrig og korruption skabt en dyb mistillid til myndighederne blandt befolkningerne i Liberia, Sierra Leone og Guinea. I stedet for at søge lægehjælp, når de blev syge, har mange mennesker skjult deres sygdom og er blevet hjemme, hvor de har kunnet smitte andre.

Dertil kommer, at hospitaler og lægeklinikker i de tre lande er meget primitive – mange af dem mangler elektricitet, rindende vand og det mest nødvendige udstyr – så lægepersonale har ikke kunnet gøre meget for at beskytte sig selv mod smitte. Flere end 300 lægeansatte er blevet syge, og halvdelen er døde.

Siden maj er antallet af nye ebolatilfælde blevet fordoblet hver 20. eller 30. dag, og myndighederne forudser, at epidemien med udgangen af januar kan have ramt helt op til 1,4 millioner mennesker, hvis der ikke gøres mere for at standse den.

Hvordan behandles ebola?

Der findes ikke nogen specifik, godkendt behandling for ebola, selv om flere er blevet udviklet og afprøvet for første gang på patienter siden midten af september. I Vestafrika er behandlingen minimal og går først og fremmest ud på at tilføre patienterne væske og holde dem forholdsvis rene. Omkring halvdelen af patienterne i det nuværende udbrud dør af sygdommen.

Den håndfuld patienter, der foreløbig er blevet behandlet i USA, har overlevet sygdommen efter at have modtaget dybtgående og omfattende behandling af deres symptomer, herunder tilførsel af intravenøse væsker og elektrolytter, opretholdelse af iltniveau og blodtryk samt behandling af andre infektioner.

Har ebola toppet i Afrika?

Virussen hærger stadig ukontrollabelt i Liberia, Sierra Leone og Guinea. Ifølge de seneste tal fra Verdenssundhedsorganisationen WHO havde 7470 mennesker i Vestafrika fået diagnosticeret ebola pr. 1. oktober, og 3431 var blevet dræbt af virussen. WHO indrømmer, at de officielle tal formentlig er sat to til tre gange for lavt i forhold til de reelle tal, hvilket betyder, at det reelle antal døde kan nærme sig 10.000. Omkring 40 pct. af de ebolasyge i Vestafrika er blevet ramt af sygdommen fra midten af september og tre uger frem, hvor denne artikel blev skrevet.

Hvad kan standse spredningen af ebola?

Det internationale samfund har siden september forstærket indsatsen for at hjælpe med til at standse udbruddet, og USA har alene doneret hen ved seks milliarder kr. og givet 3000 soldater grønt lys til at rejse til området og hjælpe med logistikken. Hjælp fra andre lande, heriblandt Cuba, Kina og EU, er også begyndt at ankomme til Vestafrika.

Det er uvist, hvor lang tid det vil tage at standse udbruddet, men officielle skøn siger mellem seks måneder og et år. Uden aktiv medvirken fra det internationale samfund vil virussen måske aldrig blive bragt under kontrol, hvilket vil indebære, at befolkningen i Vestafrika konstant vil være i fare og fortsat vil kunne sprede virussen til resten af verden.

Måske er du interesseret i ...

Læs også