Lykkepiller dræber E. coli-bakterier i vandforsyningen

Når lykkepiller skylles ud i afløbet, fører det mere med sig end glade kloakker.

26. maj 2011 af Rachel Kaufman, National Geographic News

Forskere i Pennsylvania i USA har opdaget, at små koncentrationer af fluoxetin, som er det aktive stof i lykkepiller, dræber bakteriebestande i de store nordamerikanske søer.

Spor efter lykkepiller som f.eks. Prozac er blevet fundet i både drikkevand og søer over hele verden. Ifølge eksperter er koncentrationerne for små til at påvirke mennesker, men de har vist sig at beskadige forplantningssystemerne hos bløddyr og kan måske også påvirke hjernen hos dyr som fisk.

En positiv egenskab?

Umiddelbart kan det synes positivt at dræbe bakterier. "Det første, man tænker, er, 'det er godt, for de skal alligevel ikke være der'," siger mikrobiolog på Mercyhurst College i USA Steve Mauro, hvis hold har fundet fluoxetin i små koncentrationer i vand tæt på Lake Eries strande. "Men hvad med alle de andre bakterier, der hører hjemme her og indgår i økosystemet?"

Da forskerne behandlede rent søvand med tilsvarende koncentrationer, dræbte det kolibakterier og enterokokker (tarmbakterier), som begge kan forårsage alvorlige infektioner hos mennesker.

Fluoxetinen, der er fundet i Lake Erie, er i meget små koncentrationer, omkring 1 nanogram pr. liter vand, siger Steve Mauro. "Det ser ikke ud til at have en koncentration, der kan være skadelig for mennesker" og heller ikke for hvirvelløse dyr. Steve Mauro har dog en mistanke om, at fluoxetin i kombination med andre kemikalier kan påvirke søens økosystem.

Hvor kommer det fra?

Det er imidlertid en gåde, hvor kemikaliet kommer fra. Fluoxetin menes at blive optaget i vandsystemerne, efter at det er passeret gennem kroppen og er blevet udskilt med urinen. Brugere af medicinen, der hælder ubrugte piller ud i afløbet, kan måske bidrage til problemet. Renseanlæg filtrerer normalt ikke kemikaliet fra.

Men i nærheden af Presque Isle State Park i Lake Erie, hvor vandprøverne med fluoxetin blev fundet, "er der ingen udløb. Der er ingen direkte spildevandsudløb inden for en større radius af strandene," siger Steve Mauro. Det betyder, at fluoxetinen sandsynligvis er fordelt i hele søen, tilføjer han.

Steve Mauro og hans kolleger fremlagde deres resultater mandag på det 111. møde i American Society for Microbiology.

Måske er du interesseret i ...

Læs også