Forurening fra fly dræber flere end flystyrt

Ny form for flyskræk – du er i større fare for at dø af giftstoffer i flyenes udstødning end i et flystyrt, viser en ny undersøgelse.

12. oktober 2010 af Mason Inman, National Geographic News

De senere år er omkring 1000 mennesker om året omkommet i flystyrt. Men til sammenligning dræber flyenes udstødning omkring 10.000 om året, siger forskere.

Tidligere undersøgelser har forudsat, at mennesker kun er udsat for flyenes udstødning ved start og landing. Den nye forskningsundersøgelse er den første, der giver et fyldestgørende skøn over antallet af mennesker, der dør før tiden på grund udledninger fra samtlige flyselskabers fly.

"Vi fandt, at udstødninger fra [fly, der flyver] over 914 meters højde, og som ikke er omfattet af lovgivning, er skyld i hovedparten af dødsfaldene," siger lederen af undersøgelsen, Steven Barrett, der er luftfartsingeniør på Massachusetts Institute of Technology i Cambridge i USA.

Ligesom biludstødning indeholder udstødning fra fly en række forskellige forurenende stoffer, heriblandt svovldioxid og kvælstofoxider.

Mange af disse partikler er bittesmå, omkring 2,5 tusindedele mm eller mindre end tykkelsen af et menneskehår.

Såkaldt partikelformet materiale, der er meget småt, er den største synder i forhold til den menneskelige sundhed, især fordi partiklerne kan sætte sig fast dybt nede i lungerne og muligvis blive optaget i blodkredsløbet, siger forskere.

På sporet af giftig flyforurening

Steven Barrett og hans kolleger brugte en computermodel, der blev fodret med oplysninger om flyruter, den gennemsnitlige mængde af brændstof, der blev brugt under flyvningerne, og de anslåede udledninger fra det.

Computermodellen, der bygger på forsøgsdata, har vist sig at give et nøjagtigt billede af forureningens bevægelse i atmosfæren såvel som transporten af forurening mellem kontinenterne, især fra Asien til Nordamerika, siger Steven Barrett.

Ved at sammenligne disse data med en anden atmosfærisk model kunne holdet vise, hvordan flyforureningen sandsynligvis bevæger sig, og hvor de forurenende stoffer sandsynligvis daler ned til jordoverfladen, hvor folk indånder dem.

For at anslå, hvordan mønstrene i flyenes forurening kan tænkes at øge risikoen for dødsfald, kiggede undersøgelsen også på, hvordan menneskelige befolkningsgrupper fordeler sig på kloden.

Globalt set anslog holdet, at omkring 8000 dødsfald om året skyldes forurening fra fly, der flyver i marchhøjde (omkring 10.668 m), mens ca. 2000 dødsfald skyldes forurening, der afgives under starter og landinger.

De mest almindelige dødsårsager som følge af luftforurening er ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO hjerte-kar- og åndedrætssygdomme, heriblandt lungekræft.

Ikke hjemme hos dig selv

Stederne med de travleste lufthavne er ikke altid dem, der er er mest udsatte for sundhedspåvirkning, hævder undersøgelsen.

Når et fly flyver i marchhøjde over skyerne, kan luftstrømme blæse forureningen langt væk. De fremherskende vinde kan således få forureningen til at falde ned fra himlen omkring 10.000 km øst for flyets rute.

I USA sker der hvert år omkring 450 dødsfald som følge af flyudledninger, og det er ifølge undersøgelsen kun omkring en syvendedel af de dødsfald, der måtte forventes, hvis forureningen faldt direkte til jorden fra flyene.

I Indien anslås det derimod, at der indtræffer 1640 dødsfald om året på grund af udledninger fra fly. Det er omkring syv gange flere dødsfald, end der kunne forventes ud fra antallet af fly, der starter eller lander i landet.

Størstedelen af disse dødsfald skyldes ikke flyvninger over Indien, men udledninger i stor højde over Europa og Nordamerika, som derfra blæses tværs over Asien, viser undersøgelsen, der er offentliggjort i oktobernummeret af tidsskriftet Environmental Science & Technology.

Måske er du interesseret i ...

Læs også