Drone måler radioaktivitet

Forskere har udviklet en drone, der kan måle radioaktivitet, for eksempel i nedsmeltede atomkraftværker. Oplev dronen på arbejde her.

4. marts 2015 af Illustreret Videnskab

Drone skal måle radioaktivitet omkring Fukushima

Dr. Tom Scott og hans kolleger fra University of Bristol i England og British-Oxford Nuclear Research Centre har udviklet en let special-drone, som kan måle radioaktivitet. Forskernes plan er at bruge dronen til at måle den radioaktive stråling omkring det havarerede japanske atomkraftværk Fukushima Dai-ichi.

Radioaktivitetsmålingerne sker, så snart ejeren, energiselskabet Tepco, giver grønt lys. Det er ikke sket endnu, bl.a. fordi Tepco vil have sikkerhed for, at dronen uden risiko for kollision kan flyve rundt mellem rækkerne af vandtanke med radioaktivt vand, som har været brugt til at afkøle de nedsmeltede reaktorer for at forhindre et nyt ragnarok.

Drone er testet mellem slamtanke og atomaffald

Dronen er både let, manøvredygtig og kan desuden forprogrammeres.

Forskerne har demonstreret dronens værd ved at sende den på flere testture, bl.a. rundt mellem slamtankene på et rensningsanlæg i England og mellem bygningerne på det store oparbejdningsanlæg for brugt atombrændsel, Sellafield.

Se videoklip med dronen på arbejde her:

Droner er fremtidens arbejdere

Over tusind firmaer på globalt plan producerer droner målrettet til civile opgaver som overvågning, livredning og udbringning af pakker.

Måske er du interesseret i ...

Læs også