Kølig luft udefra

Almindelige ventilatorer kan give en kølig fornemmelse ved at flytte rundt med luften, men de køler ikke i sig selv. Blæsere, der ventilerer hele huset, fungerer efter et helt andet princip. Disse ventilatorer installeres oppe på loftet eller under loftet mellem loftsrummet og opholdsrummene og er konstruerede til at suge store mængder varm, stillestående luft op og ud af huset, samtidig med at de trækker frisk, køligere luft ind udefra.

5. august 2011 af Alexandra Arkin, Medill News Service

Almindelige ventilatorer kan give en kølig fornemmelse ved at flytte rundt med luften, men de køler ikke i sig selv. Blæsere, der ventilerer hele huset, fungerer efter et helt andet princip. Disse ventilatorer installeres oppe på loftet eller under loftet mellem loftsrummet og opholdsrummene og er konstruerede til at suge store mængder varm, stillestående luft op og ud af huset, samtidig med at de trækker frisk, køligere luft ind udefra.

Den bedste måde at bruge en "husventilator" på er ifølge en amerikansk producent, Quiet Cool Manufacturing, at slukke for klimaanlægget om aftenen, når temperaturen udenfor er under 29 grader celsius, og derefter tænde for ventilatoren.

Husventilatorer koster i USA mellem 2250 og 8000 kr., oplyser distributøren R.E. Williams Contractor.

Besparelsen og tilbagebetalingsperioden afhænger af huset og klimaet, siger Mary Driscoll, der repræsenterer R.E. Williams. "[En ventilator] sparer helt sikkert penge," siger hun. "Vores ventilatorer er mere energieffektive end en traditionel klimaenhed."

Støj kan være et problem med husventilatorer, især hvis de, som EPA bemærker, installeres forkert. Ifølge EPA er en ventilator med høj kapacitet, der kører med lav hastighed, generelt mere stille end en lille ventilator, der kører med høj hastighed. EPA anbefaler at installere alle ventilatorer med støjdæmpende pakninger af gummi eller filt og indstille justerbare ventilatorer til at køre med lavere hastigheder.

Ventilatorer fra R.E. Williams er "støjmærkede", siger Mary Driscoll.

Husventilatorer er selvfølgelig kun effektive, når temperaturen udenfor er lavere end den indendørs temperatur. Men i klimaer, hvor temperaturen falder om natten, kan en husventilator spare 50-90 % af udgiften til klimaregulering.

Måske er du interesseret i ...

Læs også