Swahili-bosættelse, mayaruiner og skjulestedet

Nogle af de største trusler mod Swahili-mindesmærket er et planlagt havneprojekt og infrastruktur til olieindustrien. Ifølge rapporten fra Global Heritage Fund vil udviklingen "medføre uhørte stigninger i befolkningstilvæksten og lægge et hårdt pres på områdets kulturelle værdier såvel som dets naturværdier".

27. oktober 2010

Nogle af de største trusler mod Swahili-mindesmærket er et planlagt havneprojekt og infrastruktur til olieindustrien. Ifølge rapporten fra Global Heritage Fund vil udviklingen "medføre uhørte stigninger i befolkningstilvæksten og lægge et hårdt pres på områdets kulturelle værdier såvel som dets naturværdier".

Paladset, der engang var kunstfærdigt udsmykket, blev ødelagt ved et jordskælv i 1842, og i dag nedbrydes ruinresterne hurtigt på grund af dårlig afvanding og forsømmelse, siger Global Heritage Fund.

En beskeden investering på et par millioner dollar – ca. 11 mio. kr. – til inddæmning af paladset ville give den lokale økonomi en tiltrængt saltvandsindsprøjtning i form af turisme, mener Jeff Morgan. "Men hvis man ikke tager vare på det, mister det sin værdi. Folk holder sig væk," siger han.

De fire byer i Mirador-bækkenet er hele 1200 år ældre end Tikal, men ruinerne i Mirador ligger fortsat forladte hen under 2000 års junglevækst. Det ca. 4050 km2 store område er bl.a. truet af plyndring, svedjebrug og ulovlig skovning.

Arkæolog Richard Hansen står i spidsen for et projekt til udforskning af det ældgamle sted og er fortaler for bæredygtig turisme som en måde at beskytte området på.

"Det vil give en indkomst til de fattigste i Guatemalas befolkning, og det er nøglen – at involvere dem i modellen," siger han.

I dag lider ruinerne og Taxila-museet i nærheden under manglende tilsyn. Dele af området bliver eksempelvis brugt som losseplads. Andre trusler er plyndring, ødelæggelser på grund af krige i området og ukontrollerede minesprængninger, der får udgravede genstande til at falde ned af museumshylderne.

Måske er du interesseret i ...

Læs også