Afrikanske landmænd klarer tørke med sms

Et nyt kenyansk program til "mikroforsikring", der dækker små landmænd ind mod tab af afgrøder på grund af vejrforholdene, fungerer ved hjælp af en nyudviklet mobilbaseret teknologi.

1. november 2010 af Ochieng' Ogodo, National Geographic News

I slutningen af 2009 modtog den kenyanske landmand Jane Gathoni en kort sms, der reddede hendes dag.

Den afrikanske udbyder af mikroforsikring, UAP, sendte Jane Gathoni en betaling på 155 kr. som kompensation for det tab, hun havde lidt på grund af tørke det år.

Jane Gathoni er en blandt flere end 9500 kenyanske landmænd, der har tegnet "mikroforsikringer" som led i et nyt program, der går ud på at taksere tab af afgrøder og efterfølgende betalinger ved hjælp af klimadata fra solcelledrevne vejrstationer.

Kilimo Salama – et swahili-udtryk, der betyder "sikkert landbrug" – blev lanceret i 2009 og giver små landmænd i Kenya "betal, mens du sår"-forsikring. Mister de deres høst, har de stadig råd til at drive landbrug året efter.

Jane Gathoni, der er mor til én og desuden passer to forældreløse børn, har drevet landbrug de seneste 11 år på 8000 m2 land og meldte sig til programmet kort efter lanceringen. Hun bruger sine forsikringspenge til at købe ny såsæd.

"Det er en god idé, for hvis man sætter til på en høst, har man en sikkerhed, der hjælper en til at købe forsyninger til at drive landbrug med den følgende sæson," siger hun. "Det er virkelig en stor hjælp."

Mikroforsikring på en nem måde?

Kilimo Salama-konceptet er et nyt, teknologibaseret system, der beskytter små landmænd med helt ned til 4000 m2 jord mod vejrrelaterede tab, siger folkene bag programmet.

Afrikanske landmænd er stort set afhængige af landbrug, der kræver regn, og afgrøderne er blevet mindre de seneste årtier på grund af udpining af jorden, mest på grund af menneskelige aktiviteter som f.eks. minedrift, siger Keith Shepherd, der er jordforsker på World Agroforestry Centre i Nairobi.

Meget afrikansk landbrugsjord er følsom, bemærker han, og hvis den ikke dyrkes på en bæredygtig måde, bliver den let nedbrudt.

Manglen på næringsstoffer er blevet forstærket af uforudsigelige vejrforhold, siger eksperter.

"Ved at bruge vejrstationerne til at verificere lokale vejrforhold undgår vi skadeprocedurer, der har skabt mistillid og fået folk til at vælge forsikring fra," siger James Wambugu, der er direktør for UAP.

Det gør mikroforsikring "billigt og attraktivt" for små landmænd og samtidig økonomisk rentabelt for forsikringsselskaber i et udviklingsland som Kenya, siger han.

Betaling via mobiltelefon

Tilmeldte landmænd betaler 5 % oven i prisen på højtydende såsæd, kemikalier og kunstgødning, der sælges af agroselskaberne MEA Fertilizers og Syngenta East Africa Limited, som har indgået et partnerskab med Kilimo Salama. Disse virksomheder betaler et indskud, der svarer til landmændenes investering, og til sammen dækker det den præmie på 10 %, der er nødvendig for at dække udgifterne til programmet.

Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, der har base i Schweiz, og den kenyanske udbyder af mobiltelefoni Safaricom er også med i partnerskabet.

Når en landmand køber forsyninger hos et af de to selskaber, bruger en medarbejder en kameramobil til at scanne en særlig stregkode. Derved registreres policen hos UAP Insurance omgående gennem Safaricoms net.

En ny mobilapplikation, der er udviklet af Syngenta foundation, sender derefter en sms med en bekræftelse på forsikringspolicen til landmandens mobiltelefon.

Programmet "funktionelt" på visse betingelser

Miguel Robles fra International Food Policy Research Institute, der har hovedkontor i Washington D.C. i USA, siger, at Kilimo Salama-projektet "er funktionelt og en oplagt idé i Kenyas tilfælde".

"Det har en rimelig mulighed for at fungere, men der er nogle nødvendige forudsætninger," advarer Miguel Robles, der ikke er involveret i Kilimo Salama.

Eksempelvis skal forsikringsprogrammet være så enkelt, at landmændene kan forstå det, siger han i en e-mail.

Derudover skal programmet være tilpasset de risici, som landmændene er udsat for. Hvis forsikringsprogrammet kun tager højde for den samlede månedlige regnmængde, dækker det ikke nødvendigvis, hvis en enkelt dags skybrud ødelægger landmandens afgrøde, understreger han.

"For det tredje må vi forstå, at landmændene er ligeglade med vejrforholdene ved vejrstationen. Det, de er mest optagede af, er vejrforholdene lige omkring deres jordlodder," siger han.

"Hvis vejrforholdene 25 km fra deres jordlod derfor er væsentligt anderledes, vil det her ikke være noget godt produkt for dem."

Endelig kan udgiften være en forhindring, bemærker han.

"Landmændene er måske meget interesserede i produktet, men på grund af likviditetsproblemer, når forsikringen skal købes, må de desværre give afkald på muligheden for at købe forsikring."

Måske er du interesseret i ...

Læs også