Sådan får du støtte til dit projekt

Find ud af hvordan man søger et legat fra National Geographics Global Exploration Fund.

I forlængelse af National Geographics mere end 100-årige tradition for at støtte forskning verden over har fonden Global Exploration Fund etableret et netværk med henblik på at støtte forskning, naturbevaring og opdagelsesprojekter i Nordeuropa.

Det betyder, at borgere i Danmark, Norge, Sverige og Finland kan ansøge om støtte. Ansøg her. Bemærk, at ansøgningerne skal udfærdiges på engelsk.

Modtagerne af støtte fra fonden og de resultater, der kommer ud af støtten, vil kunne drage fordel af National Geographics medie- og kommunikationsnetværk, der understøttes af et videnskabeligt rådgivningspanel, styringskomite og regionale partnerskaber.

Legatbeløb

Selv om legatbeløbene svinger meget, er et gennemsnitligt legat på 20.000 euro, ca. 150.000 kr. Da midlerne fra National Geographic Society er tænkt som supplerende støtte, opfordres ansøgerne på det kraftigste til også at søge midler fra andre støtteinstanser. GEF-bevaringslegater fungerer normalt som startpenge og gives til ét års forskning.

Legatbegrænsninger

Legater fra National Geographic Society må ikke bruges til betaling af indirekte udgifter, faste udgifter eller andre udgifter, der ikke har direkte relation til projektet. Frynsegoder er ligeledes undtaget, og det samme er lønninger.

Midlerne må ikke bruges til rejser til videnskabelige/faglige møder eller konferencer, retssager, køb af jord, donationer, opførelse af permanente feltstationer eller offentliggørelse af forskningsresultater.

Legatmodtagerne forventes at give National Geographic Society førsteret til at offentliggøre deres resultater.

Indhentning af ansøgningsskema

Ansøgning om et legat fra Global Exploration Fund foregår i to trin.

Trin 1: Præansøgning

Før man kan modtage et ansøgningsskema, skal den primære forsker indsende en præansøgning via Internet. Der er et par ting, du bør være opmærksom på, før du gør det: • Præansøgningsskemaet kan udfyldes i flere omgange. Du har mulighed for at gemme præansøgningen og gøre den færdig på et senere tidspunkt. • Under udfyldelsen af skemaet vil du blive bedt om at uploade en elektronisk kopi af dit opdaterede curriculum vitae (CV). De nødvendige forskrifter vil blive givet. • Sørg venligst før, at din browser er indstillet til at modtage cookies. • Hvis du har spørgsmål angående Internetskemaet til præansøgning, kan du sende en e-mail til [email protected]. • Global Exploration Fund modtager præansøgninger året rundt. Indsend venligst din præansøgning mindst otte måneder før den forventede projektperiode.

Ansøg her.

Den primære forsker får besked inden for otte uger. Hvis præansøgningen godkendes, vil den primære forsker modtage en e-mail med et link til det fulde ansøgningsskema på Internet.

Trin 2: Ansøgning

Efter modtagelsen af ansøgningsskemaet skal den primære forsker udfylde og indsende ansøgningen via Internet. Der er et par ting, du bør være opmærksom på, før du gør det: • Global Exploration Fund modtager ansøgninger året rundt. Det kan dog tage op til seks måneder fra modtagelsen af din ansøgning, til GEF-rådgivningspanelet formelt har gennemlæst og vurderet den. • Tidligere legatmodtagere skal først have opfyldt alle forpligtelser med hensyn til rapportering og regnskabsaflæggelse, før de indsender ansøgninger om yderligere støtte.

Mød panelet, som udgiver Global Exploration Fund legaterne i Norden (på engelsk).

Ansøg & donér

Klik her eller på ikonet herover for at ansøge

Klik her for at donere.

Donér via post til: National Geographic Society Development Office 1145 17th Street NW Washington, DC 20036 U.S.A.

Måske er du interesseret i ...

Læs også