Tusindvis af døde fisk ved Golfkyst

Årlige iltsvind er den mest sandsynlige årsag til massiv fiskedød i et vådområde i Louisiana, men olieudslippet i Den Mexicanske Golf kan være en skærpende omstændighed, siger eksperter.

20. september 2010 af Christine Dell'Amore, National Geographic News

De tusinder af fisk med bugen i vejret blev opdaget for nylig i Bayou Chaland, et område i Plaquemines Parish.

Massedøden er indtruffet på et tidspunkt af året, hvor der sædvanligvis dannes en kæmpemæssig "død zone" med iltsvind ud for Golfkysten, siger Prosanta Chakrabarty, der er fiskebiolog på Louisiana State University i Baton Rouge.

Landbrugsudledninger i Mississippifloden indeholder næringsstoffer, der fremmer væksten af ilthungrende alger, som kan kvæle andet liv i havet.

Olieudslippet i Golfen har fået den døde zone til at vokse, fordi olieædende bakterier i eksplosiv vækst har optaget endnu mere ilt, siger Prosanta Chakrabarty i en e-mail.

Det vandområde, hvor fiskedøden er sket, bliver isoleret i perioder med lavvande, og det kan have fanget fiskene i et område med lavt iltindhold, siger Olivia Watkins, der er talskvinde for Louisianas ministerium for dyreliv og fiskeri.

"Fiskedød er ikke usædvanligt i dette område, og hvis området virkelig blev afskåret fra Golfen ved lavvande, ville fiskene være blevet kvalt under alle omstændigheder, siger Prosanta Chakrabarty.

"Vi kender ikke den fulde årsag, før der er blevet lavet flere prøver."

Men fisketoksikolog Kevin Kleinow fra Louisiana State University siger, at han vil blive "meget overrasket, hvis nogen er i stand til med sikkerhed at fastslå dødsårsagen" for disse fisk.

Det skyldes, at fiskeobduktioner ofte ikke giver noget klart svar, bl.a. fordi fisk rådner så hurtigt, at det er svært at få fat i prøver, der er friske nok. Derudover kan der være mange årsager til fiskedød, som vanskeligt kan udelukkes, siger han.

Og selv hvis der findes forurenende stoffer i de døde fisk, betyder det ikke, at kemikalierne har været giftige nok til at slå dem ihjel, bemærker han.

Olie fra Golfen del af "angreb" på vådområde

Nogle billeder af de døde fisk, der er taget af P.J. Hahn, chef for kystzonekontoret i Plaquemines Parish, viser brune rester, der flyder mellem de døde fisk. P.J. Hahn siger til National Geographic News, at resterne sandsynligvis er olie.

Men med hensyn til olieudslip som årsag til fiskedøden, "foretrækker jeg stadig at betragte det i et bredere perspektiv," siger Kevin Kleinow fra Louisiana State University.

Det mest sandsynlige er, at olien fra Golfen er en blandt mange "skurke", såsom landbrugsforurening og omlægning af vandløb, der tilsammen fører til tab af vådområder, svækker økosystemet og medfører den enorme massedød.

"Disse sumpområder er under angreb. Hvad vi har gjort gennem vores indblanding i disse kystmiljøer – vi har ændret dem betydeligt," siger han.

"Jo mere vi trænger os ind på reservekapaciteten af disse systemer, desto mere sårbare bliver de."

Måske er du interesseret i ...

Læs også