På tide at gå over til grøn energi?

I maj observerede forskere bræmmer af metan og oliedråber op til 48 km fra den ødelagte boring, på dybder mellem 900 og 1200 m. En af forskerne var Mandy Joye fra University of Georgia i USA. Hun opdagede en bræmme på størrelse med Fanø, hvis metankoncentrationer var de højeste, hun nogensinde havde målt.Når bakterier mæsker sig i spildolie og metan, tømmer de vandet for ilt. Et sted fandt hun livstruende lave iltniveauer i et 180 m højt vandlag, hvor der normalt lever fisk. Eftersom farvandene i den dybe Golf blandes meget langsomt, kan sådanne områder forblive iltfattige i årtier.

22. oktober 2010

I maj observerede forskere bræmmer af metan og oliedråber op til 48 km fra den ødelagte boring, på dybder mellem 900 og 1200 m. En af forskerne var Mandy Joye fra University of Georgia i USA. Hun opdagede en bræmme på størrelse med Fanø, hvis metankoncentrationer var de højeste, hun nogensinde havde målt.

Når bakterier mæsker sig i spildolie og metan, tømmer de vandet for ilt. Et sted fandt hun livstruende lave iltniveauer i et 180 m højt vandlag, hvor der normalt lever fisk. Eftersom farvandene i den dybe Golf blandes meget langsomt, kan sådanne områder forblive iltfattige i årtier.

BP brugte fly til at sprøjte Corexit 9500 – et dispergeringsmiddel, der opløser olien i meget små partikler, så olien effektivt kan opblandes i hele vandsøjlen frem for at danne en oliepøl på havoverfladen. Men til at bekæmpe verdens første store udslip på dybt vand fik selskabet også tilladelse af den amerikanske miljøstyrelse og kystvagten til at pumpe mange hundrede tusinde liter opløsningsmiddel direkte ned i olien og gassen, der væltede ud af boringen halvanden kilometer under overfladen. Det var med til at skabe dybvandsbræmmerne.

Voldsom mængde af giftstoffer i vandet

Oceanograf Ian MacDonald fra Florida State University i USA er ikke kun bekymret over bræmmerne, men også over selve omfanget af udslippet. Han mener, at det kan få meget stor betydning for den samlede produktivitet i Golfen. Ikke kun for pelikaner og rejer i Louisianas sumpområder, men for livet i hele området, lige fra dyreplankton til kaskelothvaler. Han er især bekymret for den den hvide tun, der kun gyder i Golfen og i Middelhavet. Bestanden var i forvejen styrtdykket på grund af overfiskning.

“Der er en voldsom mængde meget giftige stoffer i vandsøjlen, både ved overfladen og længere nede, der flyder rundt i et af de mest produktive bækkener i verden,” sagde Ian MacDonald.

I juni indsamlede Mandy Joye og hendes gruppe vandprøver inden for halvanden kilometers afstand fra Discoverer Enterprise, tæt nok på til at høre det dommedagsagtige brøl fra dets enorme metanflamme. Forskere og besætningsmedlemmer stod på agterdækket af skibet Walton Smith og tog billeder i tavshed. De ætsende dampe af olie, diesel og tjære brændte i deres lunger. Så langt øjet rakte, var der rødbrune pletter i den dybe Golfs koboltblå vande. Da Mandy Joye kom indenfor igen, var hun i det eftertænksomme hjørne.

“Situationen med Deepwater Horizon er en direkte konsekvens af vores globale afhængighed af olie,” sagde hun. “Det er umuligt at undgå den slags, når vi borer på dybere og dybere vand. Vi spiller et meget farligt spil her. Hvis det ikke er en påmindelse om, at det er på tide at gå over til grøn energi, ved jeg ikke, hvad der skal til.”

Måske er du interesseret i ...

Læs også