To unge mænd indsamler elektronisk skrot i den enorme Dharavi-slum i Mumbai. Det voksende bjerg af affald i verden i dag har fået en ny og giftig kusine: Elektronisk affald, der indeholder giftige dele, som skader miljø og mennesker, hvis det ikke bortskaffes på forsvarlig vis. Foto: Randy Olson

Galleri: Det miljømæssige fodaftryk

Menneskets forarbejdning og forbrug af Jordens ressourcer ændrer hele tiden klodens udseende og påvirker dens balance. Grøn teknologi, ændrede forbrugsmønstre og en langsommere befolkningsvækst vil bidrage til et bæredygtigt miljø og en sund planet.

14. oktober 2011

Menneskets forarbejdning og forbrug af Jordens ressourcer ændrer hele tiden klodens udseende og påvirker dens balance.Jorden har ikke ressourcer til, at 7 milliar der mennesker kan få et forbrug, som verdens rigeste har i dag. Men verdens fattigste har ret til et liv uden fattigdom. Grøn teknologi, ændrede forbrugsmønstre og en langsommere befolkningsvækst vil bidrage til et bæredygtigt miljø og en sund planet.

Olie brændes af nær stedet, hvor olieriggen Deepwater Horizon sprang i luften og udløste verdens største olieudslip på havet. CO2-udledningerne fra en enkelt person i USA svarer til udledningerne fra 4 kinesere, 20 indere, 30 pakistanere, 40 nigerianere eller 250 etiopiere. Foto: Joel Sartore

Skoven ryddes og brændes af i Sarawak for at gøre plads til en oliepalmeplantage. Palmeolie er en stor eksportvare for Malaysia og Indonesien. Palmeolie og affaldsprodukter fra produktionen bruges blandt andet til biobrændstof til biler. Foto: Mattias Klum

I et solstegt slumkvarter myldrer mænd hen til en tankvogn for at tappe vandet af. Det er mere værdifuldt end kontanter og væk på få minutter. 884 millioner mennesker har ikke adgang til rent drikkevand, og vandforbruget pr. indbygger stiger dobbelt så hurtigt som befolkningstilvæksten. Foto: Jonas Bendiksen

Syv års tørke og årtier med høje temperaturer har tvunget landbruget i knæ og forårsaget voldsomme skovbrande. Menneskelig aktivitet ændrer både Jorden og dens klima. Mangel på vand og opdyrkelig jord er allerede et problem. Ca. 17.000 kendte plante- og dyrearter er i fare for udryddelse. Foto: Amy Toensing

Måske er du interesseret i ...

Læs også