CO2-badekarret

Det er faktisk såre simpelt: Så længe vi slipper mere CO2 løs i atmosfæren, end der løber ud igen gennem det naturlige afløb, vil planeten blive varmere. Og det tager lang tid for den ekstra CO2 at løbe ud af karret.

Mennesket har en grundlæggende fejl, som hæmmer indsatsen mod den globale opvarmning, siger John Sterman. Han taler ikke om grådighed, egoisme eller en anden last. Han taler om en kognitiv begrænsning, “et vigtigt og udtalt pro- blem i menneskets måde at tænke på”, som han har dokumenteret ved at teste studerende på MIT’s Sloan School of Management i USA. John Sterman underviser i komplekse systemers dy- namik, og han siger, at hans studerende, som i øvrigt er både intelligente og veluddannede, mangler en intuitiv forståelse af et simpelt, men afgørende system: badekarret.

I særdeleshed et badekar, hvor hanen løber, og afløbet er åbent. Vandstanden kan symbolisere mange ting – mængden af CO2 i Jordens atmosfære er blot en af dem. En persons taljemål – som typisk har en tendens til at vokse – er et andet. I begge tilfælde falder niveauet i badekarret (taljemålet, mængden af CO2) kun, når vandet løber hurtigere ud gennem afløbet, end det løber ind fra vandhanen.

Planter, hav og klipper dræner kulstof fra atmosfæren, men som klimatolog David Archer forklarer i sin bog The Long Thaw (Den lange tø), er de afløb langsomme. Det vil tage dem hundredvis af år at fjerne det meste af den CO2, som mennesker hælder ned i karret, og hundredtusinder af år at fjerne det hele. Det vil derfor kræve enorme reduktioner i udslippet fra biler, kraftværker og fabrikker, før mængden, der løber ind, ikke længere overstiger mængden, der løber ud, og CO2-stigningen dermed standses.

De fleste af John Stermans studerende – og hans resultater er blevet bekræftet ved andre universiteter – forstod ikke den pointe. I hvert fald ikke når problemet blev forklaret i normalt klima- fagsprog. De fleste troede, at det blot ville være nok at stoppe CO2-udslippet fra at stige mere, hvis man skulle stoppe stigningen af CO2 i atmosfæren – som om en vandhane, der løber kon- stant, men hurtigt, ikke med tiden vil få badekarret til at løbe over. Hvis universitetsstuderende har svært ved at fange det, ja, så har de fleste politikere og vælgere det sikkert også. “Og det betyder, at de tror, det er lettere at stabilisere drivhusgasser og stoppe opvarmningen, end det reelt er,” siger John Sterman.

I 2008 var niveauet af CO2 i badekarret 385 ppm (andele pr. million) og steg med 2 til 3 ppm om året. For at standse niveauet ved 450 ppm, siger John Sterman – et niveau, mange forskere anser for faretruende højt – skal verden reducere sit udslip med omkring 80 % inden 2050. Når top- politikere fra hele verden samles i København i denne måned for at forhandle om en global klimaaftale, vil John Sterman også være til stede for at hjælpe med sine computerprogrammer, der på grundlag af de nyeste klimamodeller straks kan vise, hvordan en foreslået begrænsning af CO2-udslippet vil påvirke niveauet i badekarret – og dermed temperaturen på planeten.

Spørgsmål og svar

Hvad nu, hvis vi holder op med at øge udslippet?

Selv med det nuværende niveau slippes der CO2 ud i atmosfæren næsten dobbelt så hurtigt, som det fjernes igen – så vi fortsætter med at fylde badekarret.

Hvordan forårsager vi CO2-udslip?

Fire femtedele kommer fra fossile brændstoffer. Næsten alt det øvrige kommer fra skovrydning og andre ændringer i arealanvendelse.

Hvor forsvinder vores CO2 hen?

Planter og jord optager ca. en tredjedel hvert år, og havets overfladevand ca. en fjerdedel. Resten bliver hængende i luften i meget lang tid.

Hvor meget er for meget?

Ingen ved det med sikkerhed. Nogle forskere mener, at vi skal sænke CO2-niveauet til 350 ppm (andele pr. million), eller 745 milliarder ton kulstof, for at afværge store klimaeffekter. Men hvis den nuværende tendens fortsætter, har vi passeret 450 ppm længe før mid- ten af dette århundrede.

Hvordan skaber CO2 opvarmning?

CO2 optager en del af den varmestråling, der afgives fra Jor- dens solopvarmede overflade, og kaster varmen tilbage igen.

Har CO2-niveauet ikke været lige så højt før?

Ikke i de sidste 800.000 år ifølge de ældste luftbobler, der er fundet i iskerneprøver fra Antarktis – og sikkert ikke i millioner af år.

Hvad så, hvis vi helt standser alt CO2-udslip?

Det vil tage århundreder for planter og hav at optage det meste af den menneskeskabte CO2. Det vil tage hundredtusinder af år for resten at forsvinde gennem klippeerosion, der omdanner CO2 til karbonatbjergarter og -sedimenter.

Hvorfor forbliver niveauet så højt så længe?

Planter og jord optager hurtigt CO2, men dette depot bliver hurtigt fyldt. Dybhavet er større, men tilførslen er langsommere; CO2- holdigt overflade- vand synker kun to steder nær polerne. Karbonatbjergarter og -sedimenter er langt større og langsommere; de dannes i havet fra bestanddele udvasket fra klipper på land.

Måske er du interesseret i ...

Læs også