Short Creek

Fra skrænten bag sit hus i Hildale har Joe Jessop god udsigt over Arizona Strip, et vidtstrakt, kuperet område med bynke, mandelfyr og enebærbuske. Området strækker sig syd for grænsen mellem Utah og Arizona ned til Grand Canyon ca. 80 km væk. For foden af skrænten ligger marker og muromkransede boligområder i Hildale og Colorado City. Joe Jessop kalder det hele ved dets gamle navn, Short Creek. “Da jeg som dreng kom til Short Creek første gang, var der kun syv huse dernede,” fortæller den nu 88-årige mand. “Det var ligesom, da nybyggerne kom ud til Det Vilde Vesten.”

17. februar 2010

Fra skrænten bag sit hus i Hildale har Joe Jessop god udsigt over Arizona Strip, et vidtstrakt, kuperet område med bynke, mandelfyr og enebærbuske. Området strækker sig syd for grænsen mellem Utah og Arizona ned til Grand Canyon ca. 80 km væk. For foden af skrænten ligger marker og muromkransede boligområder i Hildale og Colorado City. Joe Jessop kalder det hele ved dets gamle navn, Short Creek. “Da jeg som dreng kom til Short Creek første gang, var der kun syv huse dernede,” fortæller den nu 88-årige mand. “Det var ligesom, da nybyggerne kom ud til Det Vilde Vesten.”

I dag bor der omkring 6000 medlemmer af FLDS i Short Creek, som dermed er sektens største koloni. Joe Jessop, der er bror til Merril Jessop, har bidraget til den eksplosive vækst på to helt forskellige måder. Han er lokalsamfundets ubestridte “vandmand”, der som selvlært ingeniør har været med til at etablere det komplicerede net af vandledninger, kanaler og reservoirer, som sørger for kunstvanding af området.

Joe Jessop er desuden et højt respekteret medlem af FLDS og patriarken i en familie med 46 børn og foreløbig 239 børnebørn. “Min familie kom til Short Creek af samme grund som alle andre,” siger han. “For at adlyde buddet om flerkoneri og for at opbygge Guds Rige.” Medlemmer af sekten beskriver det liv, som familien Jessop og de andre stifterfamilier har skabt, som idyllisk. Der bliver lagt vægt på god gammeldags selvopofrelse og på samarbejde mellem naboer, og børnene bliver opdraget i et sundt miljø uden fjernsyn, junkfood og socialt pres. Kritikerne ser omvendt FLDS som en isoleret kult, hvis medlemmer er tynget af streng social kontrol og udviser en foruroligende loy-alitet over for én enkelt mand: profeten Warren Jeffs, som hævder at være Guds talerør på jord.

Hvis man tilbringer nogen tid i Hildale og Colorado City, får man dog lidt efter lidt et mere nuanceret syn på sagen til trods for sektens afsondrede liv. Mange af de overdimensionerede huse gemmer sig bag høje mure, både for at børnene kan lege sikkert og med henblik på at beskytte familierne mod de vantros nysgerrige blikke. De fleste af beboerne undgår kontakt med fremmede. National Geographic fik da også først adgang til trossamfundet, da de kirkelige ledere havde sagt god for besøget i samråd med den fængslede Warren Jeffs.

I tråd med den oprindelige mormonske lære forvaltes en stor del af besiddelserne i Hildale og Colorado City af kirken. Trossamfundet tilstræber at være så selvforsynende som muligt, og man dyrker en række forskellige slags frugt og grønt. Alle forventes at hjælpe med at bringe høsten i hus, også børnene. Kirkens medlemmer ejer og driver desuden et antal større virksomheder spændende lige fra hoteller til maskin- og værktøjsproduktion. Hver lørdag mødes mændene i forsamlingshuset og gennemgår listen over bygge- og vedligeholdelsesprojekter rundt om i byen, hvor der er brug for frivillig arbejdskraft. Mændene har f.eks. præsteret at bygge et hus med fire soveværelser på én enkelt dag.

Fællesskabsånden hersker også inden for hjemmets mure. De forskellige familier indretter sig forskelligt. Hustruerne har måske hver sin fløj eller bygning, men kvinderne finder gerne deres eget indflydelsesområde alt efter evner og præferencer. De har hver især det primære ansvar for deres egne børn, men én hustru styrer måske køkkenet, mens en anden fungerer som skolelærer (næsten alle FLDS-børn i Hildale og Colorado City bliver undervist hjemme), og en tredje tager sig af syarbejdet.

Arbejdsdelingen giver kvinderne søsterskabs-følelse og begrænser tilsyneladende jalousien. “Jeg ved godt, det må virke mærkeligt på folk udefra,” siger 44-årige Joyce Broadbent. “Men min erfaring er, at hustruerne normalt kommer fint ud af det med hinanden. Vist kan man være tættere på nogle end andre, og indimellem kan der være nogen, der går én på nerverne, men sådan er det jo i alle familier. Jeg har aldrig oplevet nogen form for konkurrence eller jalousi.”

Joyce er et ret bemærkelsesværdigt eksempel på denne harmoni. Hun har ikke blot accepteret endnu en hustru i familien, hun var ligefrem begejstret for familieforøgelsen. Marcia, som kom fra et ulykkeligt ægteskab i 1980’erne, er også Joyces biologiske søster. “Jeg vidste, at min mand var en god ægtemand,” forklarer Joyce smilende, mens hun sidder sammen med Marcia og deres mand, Heber. “Jeg ville gerne have, at min søster fik mulighed for at opleve samme form for lykke, som jeg gjorde.”

Det er imidlertid ikke alle FLDS-kvinder, som ser helt så positivt på flerkoneri. Dorothy Emma Jessop er en rørig og sprudlende dame i firserne, der har et lille naturmedicin-udsalg i Hildale med produkter, som hun selv har lavet. Dorothy erkender, at det var en kamp for hende, da hendes mand begyndte at tage flere hustruer. “Jeg tror, mange kvinder har det svært med det, for det er ikke helt let at skulle dele den mand, man elsker. Men jeg indså, at jalousiens og stolthedens kvaler er endnu en prøve, Gud sætter én på, og hvis jeg ville være en gudfrygtig kvinde, måtte jeg se at komme over det.”

En af de ting, som tilsyneladende gør byrden lettere at bære, er bevidstheden om, at det er FLDS-kvindernes fornemste opgave at føde og opfostre så mange børn som muligt: at opbygge den “himmelske familie”, som skal være sammen altid. Det er ikke ualmindeligt at møde FLDS-kvinder, som har fået både 10, 12 og 16 børn. Joyce Broadbent er f.eks. mor til 11 børn, og Dorothy Emma Jessop har 13. Det siger noget om, hvorfor netop dette hjørne af USA i øjeblikket oplever en sand befolkningseksplosion. De omkring 400 babyer, som hvert år kommer til verden på fødeklinikken i Hildale, har trukket gennemsnitsalderen ned under 14 år, mod 36,6 år i hele USA. Når så mange i FLDS kan føre deres aner tilbage til en håndfuld pionerer, dukker de samme navne op igen og igen i Hildale og Colorado City, og det leder tanken hen på den store frugtbarheds mere dunkle side. Ifølge læger i Arizona er en alvorligt invaliderende lidelse ved navn fumarasemangel i fremmarch inden for trossamfundet på grund af indgiftning. Lidelsen skyldes et reccessivt gen.

Tradition og modernitet støder ofte sammen i FLDS, og det kan virke forvirrende. Til trods for det gammeldags tøj har de fleste voksne mobiltelefoner og foretrækker firhjulstrækkere af nyeste model. Og selv om tv nu er bandlyst, er sektens medlemmer ofte ferme til at bruge en computer, ligesom de sælger en række produkter, lige fra sæbe til kjoler, via internettet. Jeg lagde også mærke til, at der kun var meget få, som brugte briller. Skyldtes det mon også en genetisk disposition, denne gang med positivt fortegn? Sam Steed lo stille. “Nej. Folk her har bare taget laserkirurgien til sig.”

Måske er du interesseret i ...

Læs også