Historikken bag mormonernes flerkoneri

Polygami-princippet blev indført hos mormonerne under stort hemmelighedskræmmeri. Der hang mørke skyer over kirken i starten af 1840’erne, efter at rygter var begyndt at svirre om, at grundlæggeren, Joseph Smith, praktiserede flerkoneri. Ude i offentligheden benægtede han det, men Joseph Smith indviede i 1843 sine nærmeste disciple i en åbenbaring. Ifølge denne “nye og evige pagt” med Gud skulle mændene tage flere koner, så de rettroende kunne “mangfoldiggøre sig og opfylde jorden”.

17. februar 2010

Polygami-princippet blev indført hos mormonerne under stort hemmelighedskræmmeri. Der hang mørke skyer over kirken i starten af 1840’erne, efter at rygter var begyndt at svirre om, at grundlæggeren, Joseph Smith, praktiserede flerkoneri. Ude i offentligheden benægtede han det, men Joseph Smith indviede i 1843 sine nærmeste disciple i en åbenbaring. Ifølge denne “nye og evige pagt” med Gud skulle mændene tage flere koner, så de rettroende kunne “mangfoldiggøre sig og opfylde jorden”.

Joseph Smith blev myrdet af antimormonske kræfter i Illinois, og derefter førte kirkens anden leder, Brigham Young, de troende ud på en 2000 km lang rejse vestpå til Salt Lake Basin i det, der i dag er Utah. Dér blev pagten omsider åbenbaret for offentligheden – og med den ideen om, at Gud måler en mand på størrelsen af hans familie. Brigham Young tog selv 55 hus-truer, som fødte ham 57 børn.

I 1890 stod kirken imidlertid over for at få beslaglagt sin ejendom i henhold til en lov, som forbød flerkoneri, og de mormonske ledere udsendte en erklæring om, at det var slut med at tage flere hustruer. Men i praksis fortsatte det. “Mormonkirken udsendte erklæringen af politiske årsager og hævdede så senere, at den var en åbenbaring,” siger FLDS’ talsmand, Willie Jessop. “Her hos os tror vi på, at pagter er noget, man indgår med Gud, og dem skal man ikke manipulere med af politiske grunde.” Det har haft sin pris at overholde pagten. Stormen på ranchen i Vesttexas i 2008 var kun den seneste i en lang række af myndigheds-aktioner mod FLDS. I medlemmernes øjne bliver de forfulgt for at holde fast i deres reli-giøse principper. Myndighederne i Utah og Arizona har hver for sig forsøgt at slå ned på trossamfundet i Short Creek flere gange. Det var i 1935, i 1944 og så igen i 1953. I forbindelse med dén razzia blev omkring 200 kvinder og børn halet af sted til detentionscentre, mens 26 mænd blev sigtet for flerkoneri. I 1956 tvangsfjernede myndighederne i Utah syv af kvinden Vera Blacks børn med den begrundelse, at hendes synspunkter omkring flerkoneri gjorde hende uegnet til at være mor. Først da Vera Black gik med til at forsage polygami, blev hun genforenet med sine børn hjemme i Hildale.

Melinda Fischer Jeffs på 37 år er velformuleret, udadvendt og mor til tre børn. Hun slår en skeptisk latter op, mens hun fortæller, hvad hun har læst om FLDS. “Jeg kan slet ikke genkende det! Det meste af det, der kommer frem i medierne, får det til at lyde, som om vi bliver tilbage-holdt imod vores vilje.” Melinda har særligt gode forudsætninger for at forstå de forskellige opfattelser af FLDS. Hun er gift med Jim Jeffs, en ældre mand, der er nevø af profeten. Men hun er også datter af det tidligere FLDS-medlem Dan Fischer, som har udviklet sig til en af de skarpeste kritikere af kirkens ledelse. I 2008 afgav Dan Fischer vidneforklaring for et amerikansk senatsudvalg om påståede uregelmæssigheder inden for FLDS. I dag leder han en organisation, der arbejder med folk, som er blevet smidt ud af kirken eller er “flygtet”. Da Dan Fischer brød med FLDS i 1990’erne, blev hans familie delt i to: 13 af hans børn har forladt kirken, mens Melinda og to af hendes halvsøskende fornægter deres far.

“Og det er ikke spor nemt, for jeg elsker jo stadig min far,” siger Melinda blidt. Jeg beder hele tiden til, at han vil få øjnene op for sine fejltagelser eller blot standse sine angreb på os.” Hvis FLDS’ forsvarere overhovedet kan blive enige med kritikerne om noget, er det, at de fleste af de aktuelle problemer kan føres tilbage til dengang i 1986, da ledelsen overgik til familien Jeffs. Indtil da havde FLDS været en ret løst ledet organisation anført af den alfaderlige Leroy Johnson, der lod en gruppe højtstående præster vise vejen. Piben fik en anden lyd, da Rulon Jeffs tog over efter Leroy Johnsons død. Da han var blevet udnævnt til profet, sørgede han for at konsolidere enevælde-politikken.

Beskyldningerne om, at et teokratisk diktatur var ved at slå rod i det nordvestlige Arizona, tog til efter Rulon Jeffs’ død i 2002. Hans 46-årige søn, Warren, overtog ledelsen, og da også han var blevet profet, giftede han sig med flere af sin fars koner og en lang række andre kvinder. Ifølge Carolyn Jessop gjaldt det også otte af Merril Jessops døtre. Mange mænd i FLDS har flere hustruer, og for dem, der er tættest på profeten, kan antallet nå op i tocifrede størrelser. Under razziaen i Texas blev der beslaglagt et internt dokument, som viste, at en af Warren Jeffs’ løjtnanter, Wendell Nielsen, angiveligt skulle have 21 hustruer. FLDS ønsker ikke at oplyse, hvor mange koner Warren Jeffs har (nogle gætter på over 80), men af et anklageskrift fra Texas fremgår det, at mindst en af dem var mindreårig.

Selv om det er spørgsmålet om ægteskab med mindreårige piger, der har fået mest negativ opmærksomhed i medierne, har Dan Fischer kæmpet for en anden sag. Det er de såkaldte Lost Boys (de fortabte drenge), som har forladt FLDS eller er blevet tvunget ud af trossamfundet og er endt på gaden i Las Vegas, Salt Lake City eller St. George i Utah. I løbet af de seneste syv år har Dan Fischers fond arbejdet med 300 af disse unge mænd, hvoraf nogle få var helt ned til 13 år gamle. Han medgiver, at de fleste af drengene simpelt hen havde “mistet modet”, men han henholder sig også til tilfælde, hvor drengene blev officielt udstødt. Den praksis er taget til under Warren Jeffs, siger han.

Dan Fischer begrunder til dels afvandringen med koldblodig beregning fra FLDS-ledelsens side med henblik på at begrænse konkurrencen om de giftefærdige unge kvinder. “Hvis nogle mænd gifter sig med 20, 30, 80 eller flere kvinder, skal man ikke være professor for at regne ud, at der er mange, som ingen koner får. Kirken siger, at den smider drengene ud på grund af deres nedbrydende indflydelse, men hvis man kigger efter, smider man sjældent piger ud.”

Et lige så omstridt emne har været FLDS’ genindførelse af mormonernes tidligere praksis med at overføre et medlems hustruer og børn til en anden mand. Det skete som regel, når en patriark døde, sådan at der blev draget omsorg for enkerne. Eller det kunne være for at redde en kvinde ud af et voldeligt forhold. Kritikere hævder imidlertid, at denne “overførsel” under Warren Jeffs snarere er blevet et våben, man kan bruge mod dem, der vover at træde ved siden af.

Det er alene profeten, som afgør, hvem der er uværdige. Da Warren Jeffs i januar 2004 gav ordre til, at 21 mænd skulle smides ud af FLDS og deres familier samtidig overdrages til andre, var der ingen, som protesterede. Warren Jeffs’ dagbog, der også blev beslaglagt under razziaen i Texas, afslører en mand, som fulgte hver eneste af kirkens beslutninger til dørs ned i mindste detalje. Lige fra hvem der skulle udføre hvilke opgaver, over boligforholdene, til hvem der giftede sig med hvem, og hvilke mænd der skulle udstødes. Det hele blev afgjort af åbenbaringer, som Warren Jeffs fik, mens han sov. Han hævdede, at Gud styrede alle hans handlinger, store som små. Et af dagbogsnotaterne lyder: “Herren befalede mig at gå hen i solariet, så jeg kunne blive mere jævnt solbrændt.”

Måske er du interesseret i ...

Læs også