Hvornår blev den første bog trykt?

Den første masseproducerede bog var en bibel, der udkom i 1454.

Den tyske guldsmed Johann Gutenberg stod bag den første masseproducerede bog, den såkaldte 42-linjede bibel, der udkom i 1454 i et oplag på ca. 200 eksemplarer. Det er Gutenberg, som man almindeligvis anser som opfinderen af bogtrykkerkunsten, altså massetrykning af bøger med løse typer.

Den nye opfindelse var epokegørende og førte til en kulturrevolution i renæssancen, fordi der nu kunne produceres bøger i langt større oplag, end det tidligere var muligt.

Pludselig var bogen blevet tilgængelig for mange flere mennesker, end de håndskrevne manuskripter havde været. Trykte bøger – de såkaldte blokbøger – fandtes dog helt tilbage i 800-tallets Kina, men de var trykt med udskårne og indfarvede træplader side for side, og ikke bogstav for bogstav.

Trykning med fritkombinerbare enkelttyper af brændt ler blev også opfundet i Kina omkring 1050, ligesom man også anvendte enkeltstøbte typer i bronze i Korea fra starten af 1400-tallet.

Bogtryk spredtes hurtigt over det meste af Europa; det antages, at der ved år 1500 var trykt ca. 40.000 forskellige bøger i et samlet antal af ca. 10 mio. eksemplarer.

Måske er du interesseret i ...

Læs også