Doggerland: Nordsøens sunkne Atlantis

I årtier har Nordsøens fiskere fanget spor af Doggerland – en forsvunden verden på bunden af havet – i deres net. Hvem var de stenalderfolk, der boede i denne verden, som blev opslugt af havet mellem England og Danmark?

Om Atlantis virkelig fandtes, får vi måske aldrig at vide. Men fundet af mystiske spor fra et fortidsland, der er sunket i Nordsøen, har længe vakt forundring.

Beviserne begyndte at dukke op for 150 år siden, da en stor del af fiskerne langs den hollandske kyst gik over til den teknik, der kaldes bomtrawling. De trak net tynget med vægte hen over havbunden og hev dem derefter op fulde af søtunger, rødspætter og andre bundfisk. Men nogle gange kunne en enorm stødtand vælte ud af garnet, eller resterne af en urokse, et uldhåret næsehorn eller et andet uddødt dyr. Disse tegn på, at tingene ikke altid havde været, som de var, foruroligede fiskerne dengang. Og det, de ikke kunne forklare, smed de tilbage i havet.

Doggerland-historien begynder med isen

I dag ved forskerne, at historien om det forsvundne land begynder med isen, der trækker sig tilbage. For 18.000 år siden lå havene rundt om Nordeuropa ca. 122 m lavere end i dag. Storbritannien var ikke en samling øer, men et ubeboet hjørne af Europa, og mellem den og resten af kontinentet var der frossen tundra. Da verden blev varmere, og isen trak sig tilbage, satte råvildt, urokser og vildsvin kursen nordpå og vestpå.

Stenalderjægerne fulgte med. Da de forlod højlandet i det, der nu er det kontinentale Europa, kom de til en kæmpemæssig, lavtliggende slette. Arkæologer kalder denne forsvundne slette Doggerland efter navnet på sandbanken Doggerbanke i Nordsøen. Nu mener forskerne, at Doggerland har været beboet af et stort antal stenalderfolk, indtil de blev tvunget bort tusinder af år senere af det stadig stigende hav.

Doggerland oversvømmet

Efterhånden som verden blev endnu varmere, steg havene yderligere og oversvømmede gradvist de lavtliggende områder. En periode med klimatiske og sociale omvæltninger fulgte, og for ca. 8200 år siden blev de sidste rester af Doggerland oversvømmet efter en kæmpe udløsning af vand fra en nordamerikansk gletsjersø og en tsunami fra et undersøisk jordskred ud for Norges kyst. Mod slutningen af ældre stenalder havde Europa mistet en væsentlig del af sine landmasser og var stort set kommet til at se ud, som det gør i dag.

Læs hele artiklen om Doggerland

Klik på Download-knappen herunder. Når du klikker, bliver du bedt om at registrere dig som medlem af natgeo.dk. Det tager et minut og er ganske gratis.

Måske er du interesseret i ...

Læs også