Tales de nordiske sprog uden for Norden?

Det er kun finsk og dansk, der har en form for officiel status uden for Norden.

15. april 2014

2 % af befolkningen i den russiske republik Karelen i Nordvestrusland er finsktalende. Republikkens officielle hjemmeside udarbejdes også i en version på finsk som et tilbud til disse indbyggere.

Dansk tales af et mindretal syd for grænsen til Tyskland i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten. Her har dansk status som mindretalssprog.

Nordiske sprog tales i nogen grad blandt indvandrere i Syd- og Nordamerika, men de har ingen officiel status, og derfor er det svært at vurdere, hvor udbredte de reelt er.

Måske er du interesseret i ...

Læs også