Listen: Norden i 50 år

Nordisk Statistisk Årbog er et væld af information om udviklingen i Norden. Læs her hvad der er sket inden for bl.a. beskæftigelse, uddannelse og penge siden 1960'erne.

Hvad er der egentlig sket i Norden siden begyndelsen af 1960'erne? Det kan man blive klogere på ved at bladre i Nordisk Statistisk Årbog, som Nordisk Ministerråd i år udgiver for 50. gang. Her kan man læse om landenes indbyrdes forskelle og om Nordens generelle udvikling. Her kommer en række eksempler på nogle brede tendenser:

Beskæftigelse I 1950'erne var næsten hver tredje beskæftiget med landbrug, skovbrug eller fiskeri. I 2010 var det kun godt hver 40.

Biler I 1960 var der i alt ca. 2 millioner biler. I 2011 var det tal steget til knap 12 millioner.

Alkohol I mange lande i Norden er salget af alkohol fordoblet og i nogle lande endda tredoblet siden først i 1960’erne.

Læger Der er nu over tre gange så mange læger pr. indbygger som i 1962.

Bolig I 1960 var kun hver femte bolig på over fire værelser. I dag er det næsten halvdelen.

Penge I 1961 brugte vi de fleste af vores penge på mad. I dag bruger vi de fleste på vores bolig.

Uddannelse I 1960'erne var kun hver tredje universitetsstuderende kvinde. I dag er seks ud af 10 kvinder.

Om årbogen

Nordisk Statistisk Årbog omfatter Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Færøerne, Grønland og Åland.

Du kan læse hele årbogen her og blive klogere på nordens udvikling.

Måske er du interesseret i ...

Læs også