Bruger japanerne kommatering?

Og er der adskillelse mellem ordene?

Moderne japansk skriftsprog har faktisk punktummer, som er små cirkler. I ældre tid, da man ofte skrev lodret, skiftede man nogle gange bare linje, når man ville afslutte en sætning. Kommaer, der ligner vores kommaer, kan ofte virke, som om de mest er dekorative.

Reglerne er uklare, men de bruges især til at dele sætninger med. Komma er dog ikke nødvendigt, ligesom mellemrum mellem ord ikke er det. Vi ville nok finde det lidt svært, hvis vi skulle læsenogetudenmellemrum, men det lader sig jo gøre. På japansk er man også hjulpet af, at man bruger kinesiske tegn kaldet kanji til at skrive de vigtigste ord med.

EFFEKTnBLIVERcirkaSÅDANher.

Japansk skrift er en blanding af kanji og japanske stavelsestegn, der kaldes kana. Der er to slags kana: hiragana og katagana. Et kanji er som et navneord. Alene kan det f.eks. betyde "historie", sammen med et kana bliver det f.eks. til et udsagnsord: "at tale".

Hiragana alene bruges til bl.a. stedord ("hun", "I" osv.) og er det første tegnsystem, børn lærer. Katagana bruges især til låneord fra andre sprog.

Måske er du interesseret i ...

Læs også