Kilden til konflikt

Israel og dets naboer har i årtier været i konflikt om rettigheder til Jordan-floden. I dag har tørke, forurening og rovdrift på vandet udpint den. Kan kampen for at redde floden bane vej for fred?

Selvom det ifølge Bibelen var i Jordan-flodens blide vande, at Jesus blev døbt, så kan floden slet ikke leve op til forestillingen om et guddommeligt og fredfyldt sted.

Fra dens larmende udspring tæt ved Hermonbjergets krigshærgede skråninger til det skummende, kaffefarvede søle ved Det Døde Hav mere end 300 km derfra kæmper Jordan-floden for at overleve i et barskt område, hvor de enkelte nationer kan finde på at overså flodbredden med landminer eller gå i krig over en sandbanke.

Vand har altid været i høj kurs i dette tørre område, men nu kan en seks år lang tørke og en øget befolkningstilvækst blive en ny kilde til konflikt mellem israelere, palæstinensere og jordanere, der konkurrerer om flodens livgivende forsyninger.

Derfor er den scene, der udspiller sig en morgen i juli 2009, også så meget desto mere bemærkelsesværdig. Bevogtet af israelske soldater står tre forskere – en israelsk, en palæstinensisk og en jordansk – ude i Jordan-floden i vand til knæene. De befinder sig knap 65 km syd for Genesaret-søen. Over dem ligger de vaklende ruiner af en bro, som blev bombet under seksdageskrigen i juni 1967. Forskerne er i gang med at undersøge floden på vegne af Friends of the Earth Middle East (FOEME), en regional græsrodsorganisation, som vil skabe fred gennem miljøbeskyttelse. Det er en glohed dag i en tidligere krigszone, men hvis de tre mænd er bekymrede over risikoen for at få hedeslag, blive ramt af et stykke faldende beton fra broen eller træde på en mine, som vandet har ført længere ned ad floden, så skjuler de det godt.

“Hey Samer. Se lige denne lille fyr her,” siger den israelske miljøforsker Sarig Gafny. Samer Talozi er en ung miljøingeniør fra Jordan, iført en stor, bredskygget, grøn hat. Han kigger hen over sin kollegas skulder på det lille hvirvelløse dyr, som israeleren har skovlet op i et prøveglas.

“Den lever! Det er et hårdført lille krebsdyr!” griner han. Et par meter derfra vader botanikeren fra Vestbredden, Banan Al Sheikh, fraværende op ad floden, mens han retter sit kamera mod et blomstrende træ på flodbredden. “Se dig for, min ven. Og træd nu ikke på en pokkers mine,” råber Sarig Gafny efter ham.

Ud over dødbringende ammunition er dette stykke af Jordan-floden, som vel er 7 m bredt og et par meter dybt, også så fuld af forurening, at ethvert tegn på liv er værd at fejre. Problemet skyldes til dels vandmangel. I de seneste fem årtier er Jordan-floden blevet drænet for over 90 % af sit vand. I den øvre del af floden ved Genesaret-søen bliver dens ferskvand ledt via Israels Nationale Vandtransportør – et 130 km langt netværk af vandledninger (se billedet forneden) – til israelske storbyer og landbrug, mens dæmninger bygget af Jordan og Syrien lægger beslag på noget af vandet fra Jordan-flodens bifloder. Dette vand anvendes hovedsageligt i landbruget. Konsekvensen er, at der praktisk talt ikke er noget rent vand tilbage i den nedre del af Jordan-floden, som består af en giftig blanding af saltholdigt vand og flydende affald, der spænder lige fra urenset kloakvand til afløbsvand fra landbruget.

Kampen om Jordan-floden er et godt billede på risikoen for vandkonflikter over hele verden.

Vi lever på en planet, hvor naboer i årtusinder har slået hinanden i hovedet på grund af floder. (Ordet “rival”, der kommer af det latinske rivalis, var oprindeligt et udtryk for mennesker, som konkurrerede om samme flod eller vandløb). På verdensplan finder vi en lang række vandskel, som er fyldt med konfliktpotentiale: mellem Indien og Pakistan om Indus-floden; mellem Etiopien og Egypten om Nilen; mellem Tyrkiet og Syrien om Eufrat; mellem Botswana og Namibia om Okavango-floden. Men ifølge ame-rikanske forskere har 32 af de 37 militære konflikter over vand siden 1950 udspillet sig i Mellemøsten. Og de 30 havde Israel og dets arabiske naboer som aktører. Stort set alle 30 handlede om Jordan-floden og dens bifloder, der leverer drikke- og badevand til millioner af mennesker samt vand til landbruget.

Måske er du interesseret i ...

Læs også