Stenalderkranier har spor efter rituel vold

Skeletrester fra et 5000 år gammelt gravkammer, der er dukket op i Skotland, vil måske bekræfte, at livet i yngre stenalder ikke var så harmonisk og fredeligt som hidtil antaget.

11. juli 2011 af James Owen, National Geographic News

Tusindvis af menneskeknogler er dukket op i en stenaldergrav på en ø i det nordlige Skotland, siger arkæologer.

Den 5000 år gamle begravelsesplads, der ligger på Orkneyøerne, nærmere bestemt South Ronaldsay, blev opdaget ved et tilfælde, efter at en privat grundejer havde gravet en forhøjning væk i sin have for at forbedre havudsigten.

Myndighederne blev informeret om fundet i 2010, efter at en anden beboer, Hamish Mowatt, havde fået mistanke om stedets betydning.

Hamish Mowatt havde sænket et kamera ned gennem gravens loft af stenplader og var blevet mødt af et forhistorisk kranie, der lå oven på et tilsølet virvar af knogler.

"Før det havde ingen vidst, at det var et arkæologisk fundsted," siger Julie Gibson, der er lokal arkæolog på Orkneyøerne.

En delvis udgravning af stedet, der hedder Banks grav, har bekræftet, at det er den første bevarede gravplads fra yngre stenalder, der er blevet udgravet i Skotland de seneste ca. 30 år, rapporterede Julie Gibson i juni.

"Det er meget usædvanligt at finde en, hvis indhold er så velbevaret," siger arkæologen.

"Vi har fundet diverse rester af rigtig mange mennesker, der er blevet anbragt i denne grav på forskellige tidspunkter."

Oddergraven

Stedet har fået tilnavnet Oddergraven, fordi de første udgravninger afslørede forhistoriske knogler og ekskrementer fra oddere blandt menneskeknoglerne.

Dyreresterne indikerer, at gravpladsen kun sjældent er blevet besøgt af mennesker.

"Det tyder på, at graven ikke var forseglet helt, og at odderne ofte smuttede ind og ud", mens graven var i brug, siger Julie Gibson.

"For at det kan ske, må man forestille sig, at der har været et mellemrum på et års tid eller to" mellem gravbesøg eller begravelser.

Brugt i mange generationer

Den underjordiske grav består af et centralt kammer på 4 m gange 0,75 m omgivet af fire mindre kamre, der er hugget ud i sandstensklippen.

Det centrale kammer er dækket af store plader, der er eroderede af vand og hviler på stenvægge og søjler.

Mindst 1000 skeletdele tilhørende begge køn og forskellige aldersgrupper, heriblandt spædbørn, er indtil nu blevet fundet.

Resterne er adskilt af lag af aflejret dynd, hvilket tyder på, at graven har været i brug i mange generationer, siger Julie Gibson.

Måske var stenalderen alligevel ikke så fredelig

De foreløbige udgravninger, som ledes af Orkney Research Centre for Archaeology, har "kun lige kradset i overfladen", tilføjer Julie Gibson.

Arkæologerne er sikre på, at stedet vil give nye, vigtige fingerpeg om begravelsesskikkene i yngre stenalder.

Forskerne håber således, at dna- og isotop-analyser af menneskeknoglerne vil afsløre, om de døde var i familie med hinanden og kom fra det samme, fast sammentømrede øsamfund, eller om begravelserne også omfattede tilflyttere fra fastlandet.

Arkæologerne vil også undersøge, om der er fjernet knogler fra graven af rituelle grunde.

"Denne gravplads er proppet med rester, men i de fleste [grave fra stenalderen] viser det sig faktisk, at der ikke er så mange mennesker i dem," bemærker Julie Gibson.

I mellemtiden har foreløbige undersøgelser af rester i den nærliggende Ørnegrav vist, at livet blandt Orkneyøernes befolkning af kvægbønder var betydelig mindre harmonisk i yngre stenalder end hidtil antaget.

Mindst 20 % af kranierne fra dette 5000 år gamle udgravningssted, som ligger godt halvanden km fra Oddergraven, har spor efter sår, der er blevet tilført med slag fra skarpe og stumpe våben.

Tilsvarende undersøgelser bliver nu udført på skeletter fra den nyopdagede gravplads.

"Indtil nu har vi haft et harmonisk og fredeligt billede af livet i yngre stenalder," siger Julie Gibson. "Men måske har vi her at gøre med rituel vold."

Måske er du interesseret i ...

Læs også