Løver har ikke ni liv

Døden lurer altid lige om hjørnet for Serengetis løver. Forskning viser, at teamwork er afgørende for at overleve

15. august 2013 af David Quammen

Død er død

Katte siges at have ni liv, men det gælder ikke for Serengeti-løven. Livet er hårdt og usikkert i dette nådesløse landskab, og når man er død, er man død.

For Afrikas største rovdyr og dets bytte er livet ofte en kort fornøjelse. Hvis den er heldig og overlevelsesdygtig, når en voksen hanløve, der lever ude i den vilde natur, måske den fremskredne alder af 12 år. Voksne hunner kan leve længere, og nogle bliver helt op til 19 år.

Den forventede levealder for nyfødte løveunger er meget lavere, idet halvdelen af alle unger dør, før de bliver to år gamle. Og de, der bliver voksne, har stadig ingen garanti for en fredelig alderdom.

De sociale løver

Tigre lever alene. Det samme gør pumaer og leoparder. Løver er de eneste kattedyr, som er rigtigt sociale, lever i grupper og danner alliancer.

Hvorfor er en social adfærd, som ikke findes blandt andre katte, blevet så vigtig hos løven? Er det en nødvendig tilpasning for at kunne jage store byttedyr som gnuer? Bliver det lettere at forsvare små unger? Hænger det sammen med konkurrencen om territorier?

De seneste 40 år er der gjort mange vigtige opdagelser om løvernes sociale adfærd, ikke mindst som følge af Serengeti Løveprojekt – et af de længste sammenhængende feltstudier af en dyreart i ét bestemt økosystem, som den amerikanske biolog Craig Packer og andre har bidraget til.

Som venner vi dele...

Forskningen har vist, at alliancer – især på tre eller flere individer – hjælper hanløver til at opnå og fastholde kontrollen med flokke og dermed producere flere overlevende unger.

Det er afgørende at have et territorium, og de bedste territorier – såkaldte "hotspots" som for eksempel dér, hvor to vandløb flyder sammen, og hvor der formentlig vil være en større koncentration af byttedyr – udgør et incitament til socialt samarbejde.

"Man kan kun få monopol på sådan et værdifuldt og sjældent forekommende hotspot, hvis man er en bande løver af samme køn, der samarbejder som en enhed," siger Craig Packer.

Download

Klik her og læs mere om dyrenes konge.

Måske er du interesseret i ...

Læs også