Den største soldug, der findes, er den sydafrikanske kongesoldug. Bladene på denne blomstrende art kan blive op mod en halv meter lange.

Galleri: En flue til frokost

Det må være den ultimative ydmygelse for et dyr – at blive slået ihjel af en plante. Fluer og insekter bliver lokket af de kødædende planters søde nektar og så klapper dødsfælden.

13. september 2010

Det må være den ultimative ydmygelse for et dyr – at blive slået ihjel af en plante. Fluer og insekter bliver lokket af de kødædende planters søde nektar og så klapper dødsfælden. Foto: Helene Schmitz

Størrelse er dog ikke nødvendigvis lig med succes. Hvis et klæbrigt kirtelhår ikke får godt nok fat i en stor flue, kan fluen måske kæmpe sig fri, selv om den dog kan komme alvorligt til skade. I de kødædende planters rige “bliver nogle insekter måske ikke fordøjet, men alligevel dræbt,” siger William McLaughlin fra USA’s botaniske have i Washington, DC.

Mange af verdens over 675 kødædende planter har “passive” fælder. Vibefedt har klistrede hår, som holder insekterne fast, indtil fordøjelses­væsker­ne begynder at virke.

Tørstige insekter tiltrækkes af duglignende dråber på en australsk soldug, men bliver indfanget af klæbrige kirtelhår.

Insekter tiltrækkes af den søde duft fra en tropisk kandebærer, glider på den glatte overflade og trimler ned i plantens “bug”.

De fleste kødædende planter spiser nogle insekter, men har brug for andre insekters hjælp til at kunne formere sig. Kandebæreren anbringer sine blomster for enden af lange stilke og dermed langt fra fælden for at undgå at fange og fortære mulige bestøvere.

Blomsterne hænger med hovedet nedad som kinesiske lygter og lokker bier ind i et avanceret pollenkammer.

Nogle kødædende plantearter som denne knopskydende soldug kan bestøve sig selv, hvis ingen insekter kommer planten til hjælp.

Denne vestaustralske art har kander, der ligner kandebærerens. Den er på størrelse med et fingerbøl og har smag for kravlende insekter. Den lokker myrer til med en sød duft og hår, der “guider” dem til at kravle ind i den.

En kakerlak har fået færten af føde og kigger ned i en halv meter høj kandebærer. Ligesom andre planter benytter kødædende arter sig også af fotosyntese, men de fleste af dem vokser i sumpe og andre næringsfattige områder. Kvælstof fra dyr beriger deres næring og giver bedre vækstbetingelser.

Fluefanger smækker sammen, når dens små triggerhår be­­røres.

Silhuetter af byttedyr viser sig som skikkelser i et skyggeteater i en filippinsk kandebærer. Den voks­agtige overflade i det røde rør forhindrer insekterne i at slippe fri. Nederst opløser enzymer næringsstofferne fra de indfangede insekter.

En vandfyldt nordamerikansk hybrid frister bier med nektar og en kant, der ser ud som et ideelt landingssted. Kødspisning er ikke den mest effektive måde at optage næringsstoffer på, men nok den mest eksotiske.

Måske er du interesseret i ...

Læs også