Hvad er kryptozoologi?

Zoologi og folkerygter i en blanding.

Kryptozoologi er læren om skjulte dyr (krypto betyder "skjult") og blander zoologi med folkemindevidenskab.

Tre grupper i kryptozoologien

Dyr, der hører under kryptozoologien, inddeles i tre grupper: dyr, der ses, hvor de ikke burde være - f.eks. en løve i Danmark - dyr, der burde være uddøde, men som observeres - f.eks. den tasmanske pungulv - og dyr, som formodes at høre til fablerne - f.eks. Loch Ness-uhyret - men som folk siger, de har set.

Okapier og kæmpeblæksprutter

Ofte kan zoologerne afkræfte rygterne, men nogle gange finder man en ny art. Okapien i Afrika er et af de "fantasidyr", der viste sig at være virkeligt. I årtier eksisterede den kun i beretninger blandt europæere. De lokale kendte den selvfølgelig, men først i 1901 blev den beskrevet videnskabeligt. På samme måde viste det sig, at eventyrlige beretninger om kæmpeblæksprutter så store som skibe faktisk holdt vand. Nu ved vi, at blæksprutter i slægten Architeutis kan blive 20 m lange.

Måske er du interesseret i ...

Læs også