Læs også

Hajangreb

Tema: Hajer

Olien i Golfen kan skade hvalhajer

Olieudslippet i Den Mexicanske Golf ramte et vitalt levested for hvalhajer og kan have dræbt et ukendt antal af verdens største fisk.

27. september 2010 af Brian Handwerk, National Geographic News

Det skønnes, at 4,9 millioner tønder olie (en tønde er 159 liter) strømmede ud i et område syd for Mississippi-flodens delta, hvor en tredjedel af alle observationer af hvalhajer i den nordlige del af Den Mexicanske Golf er gjort de senere år, siger forskere.

Den 14 m lange fisk, der på mange måder stadig er en gåde for videnskaben, anses af den internationale naturbevaringsunion IUCN (International Union for Conservation of Nature) for at være en udsat art.

"Dette udslip ramte på det værst tænkelige tidspunkt og på det værst tænkelige sted for hvalhajer," siger biolog Eric Hoffmayer, der studerer hvalhajer på University of Southern Mississippis forskningslaboratorium ved Golfkysten.

Observationer har bekræftet, at dyrene ikke kunne undgå oliepølen på overfladen, hvor de kæmpemæssige fisk søger efter føde op til syv-otte timer om dagen. Olien kan have tilstoppet fiskenes gæller og kvalt dem, eller den kan have forurenet deres bytte, selv om der ikke er fundet nogen døde hvalhajer, bemærker Eric Hoffmayer.

"Vi har set luftfotos med dyr inden for få kilometer fra brøndhovedet, og de svømmede i tyk olie," siger Eric Hoffmayer, der har fået støtte gennem National Geographic Societys Waitt-program.

"Uanset hvad, hvis disse dyr har indtaget føde i et område med overfladeolie, og de har slugt olien, så er der en vis mulighed for, at de er døde og er sunket ned på bunden. På nuværende tidspunkt har vi ingen anelse om, hvor mange dyr der er blevet ramt."

Er olien giftig for hajer, der filtrerer føde?

Selv om en stor del af olien i Golfen er forsvundet fra overfladen, er udslippet ikke overstået, og forskere prøver stadig at bestemme omfanget af de usynlige indvirkninger på dyre- og plantelivet i Den Mexicanske Golf.

Eksempelvis kan visse giftige bestanddele i olien – foruden de kemiske opløsningsmidler, der blev brugt under oprensningen – give problemer på langt sigt for hvalhajer og mange andre arter. Herunder muligvis skader på kirtel- og immunsystemer, understreger forskere.

Hvalhajer filtrerer en masse vand gennem deres mund og gæller – op til 605.000 liter vand i timen – når de æder mikroskopisk plankton og fisk.

Hajerne svømmer med munden på vid gab og inhalerer planktonholdigt vand, som de derpå presser ud igennem gællerne, mens de små fødeemner bliver hængende.

"Der er ingen tvivl om, at de optager forurenende stoffer, også i opløst form. Ophobes det i deres væv, og påvirker det deres sundhed?" siger biolog Bob Hueter, der er direktør for centret for hajforskning på Mote Marine Laboratory i Florida i USA.

For at få svar på det spørgsmål leder mange forskere nu efter spor af polyaromatiske kulbrinter (PAH'er) og andre forurenende stoffer fra olien i blodet og vævet på hvalhajer i Golfen.

"Det vil formentlig tage adskillige år at fastslå, hvordan sammensætningen af denne olie påvirker sundheden og fysiologien hos disse dyr," siger Bob Hueter.

Olie fordriver hajer til nye territorier

Forskere håber, at de ved at mærke dyrene kan finde ud af, om udslippet påvirker hvalhajernes adfærd i de kommende år.

Nogle observationer tyder imidlertid allerede på, at hvalhajerne har ændret nogle af deres vaner.

Observationer af hajer i nærheden af Floridas Golfkyst har ført til spekulationer om, hvorvidt hajerne og andre store arter, der lever i havet, er blevet fordrevet af olien og er flyttet til et mere uberørt nabolag.

I sommermånederne efter olieudslippet begyndte forskere fra Mote Marine Laboratory at registrere gentagne observationer i nærheden af kysten af store havdyr såsom hvalhajer, der normalt findes på meget dybere vand i nærheden af kontinentalsoklen i den østlige del af Golfen.

"Denne sommer har der været usædvanligt mange hajer og hajarter her på kontinentalsoklen vest for Florida, heriblandt hvalhajer i langt større antal end vi er vant til at se," siger Bob Hueter.

Disse dyr kan være draget østpå for at undgå olien, selv om ingen kan sige det med sikkerhed.

Holdet mærkede adskillige fisk for fremover at kunne spore deres bevægelser i oliefyldte farvande og for at se, om katastrofen får hvalhajerne til at ændre adfærd.

Måske er du interesseret i ...

Læs også