Den plettede håndfisk findes bl.a. på sandaflejringer på bunden af Derwentflodens munding i Tasmanien. Fisken bruger sine finner til at gå hen over havbunden, hvor den lever af små, hvirvelløse dyr. Den internationale naturbeskyttelsesunion anser den plettede håndfisk for en stærkt truet art. Dens langsomme bevægelser og begrænsede levesteder gør den til et let bytte for rovdyr. Men forskere mener, at håndfisk har et hemmeligt våben: en giftig hud, der dræber de fleste angribere. Foto: CSIRO.

Galleri: Fisk med hænder

Håndfisk er yderst sjældne og findes kun omkring det sydøstlige Australien. Den er stærkt truet på grund af dens langsomme bevægelser og begrænsede levesteder gør den til et let bytte.

2. juni 2010

Håndfisk er yderst sjældne og findes kun omkring det sydøstlige Australien. Den er stærkt truet på grund af dens langsomme bevægelser og begrænsede levesteder gør den til et let bytte.

Den røde håndfisk, en tidligere kendt art, regnes for sårbar i Australien, hvor den kun findes omkring den sydlige ø og delstat Tasmanien. Forskere har en teori om, at håndfisk lægger færre æg end de fleste andre fiskearter, og det vækker bekymring for deres overlevelse på lang sigt. Håndfisk har også en tendens til at foretrække hjemlige omgivelser, så de er ikke gode til at tilpasse sig nye steder, siger fisketaksonom Daniel Gledhill. Foto: CSIRO.

Ziebells håndfisk er en nyligt beskrevet art, der som regel har gule finner, men arten kan også fremtræde med en spættet lilla farvetegning. Ziebells håndfisk findes kun i små, isolerede bestande ud for Tasmanien, og den anses for sårbar i Australien. I dag findes der kun håndfisk omkring det sydøstlige Australien. Men for 50 millioner år siden levede dyret formentlig i områder over hele verden, mener CSIRO-forskerne. Foto: Andrew Maver.

Måske er du interesseret i ...

Læs også