Ferskvandsliv

Verdens ferskvandsdyr forsvinder hurtigere end dyr på land eller i havet. Men forsøg med opdræt giver nyt håb.

17. maj 2010 af Douglas H. Chadwick

Det er en mærkelig ark: en lagerbygning af mursten i Knoxville i staten Tennessee, USA. Udover at den aldrig kommer ud at sejle, så sker den store oversvømmelse indenfor, hvor vandet døgnet rundt strømmer gennem en labyrint af rør ned i 600 glasakvarier og plastic-kar, der er stablet fra gulv til loft. Passagererne er fisk – de fleste kun et par centimeter lange: giftmaller og aborrer, tandkarper og karper. Det omhyggeligt filtrerede og iltede vand giver dem livsånde, modsat deres naturlige hjemsteder – vandløb og floder i det sydøstlige USA – der kvæles af dæmninger og er uklare af forurening. Fiskene i arken er blandt de sidste af deres art.

Ved roret bliver Noas rolle delt mellem J.R. Shute og Pat Rakes, der mødtes på universitetet midt i 1980’erne. De har plasket rundt i vandløb og haft akvarier, siden de var børn. Nu er det lykkedes dem at gøre barndommens lidenskab til en usædvanlig profession. Ferskvandsdyr er hårdt trængt overalt på kloden, og det artsrige sydøstlige USA er ingen undtagelse. I deres almennyttige Conservation Fisheries, Inc. (CFI) i Knoxville prøver J.R. Shute og Pat Rakes at holde nogle af de sjældneste arter i live.

Det er ikke som at opdrætte guldfisk eller guppyer. Blandt arkens passagerer er den truede sandbankesmutte Crystallaria cincotta, der har vist sig at være så sårbar over for forstyrrelser, at biologerne kun iagttager den i akvariet gennem en monitor. I et bassin tæt på svømmer en anden smutte, Percina jenkinsi. Dens eneste kendte levested er Conasaugafloden, der løber gennem staterne Georgia og Tennessee, hvis vand længe har været forurenet og fyldt med slam fra landbrug og industri. Måske er der 200 eksemplarer tilbage i Conasauga, måske ikke, men de tre, der er kommet hertil for nylig, er de eneste i fangenskab. På CFI håber alle, at de ikke viser sig at være samme køn, så de kan parre sig. Man vil gøre alt for at arrangere sand og småsten til gemmesteder, der inspirerer til parring.

Men det er lige så stor en udfordring overhovedet at fange fiskene. Det er et særpræget syn, når J.R. Shute og Pat Rakes er på fiskejagt i en flod. De er iført dykkermasker og taler gennem snorklerne. De har kraftige tørdragter på og må have fiskenettene bag nakken, fordi de skal bruge begge hænder til at trække sig hen over bunden. De snorkler tit med lommelygter om natten, hvor nogle fisk er mere aktive. Engang, plaskede de forbi en mørk lejrplads, og hørte nogen råbe: “Jøsses, hvor det ligner store oksefrøer med forlygter!”

Målet er at have en yngelbestand parat til at genindføre fiskene i en flod, hvis og når myndighederne har gjort noget for at genskabe flodens rene og uhindrede løb. Det er endnu ikke sket med Conasauga, men det sker i andre vandløb. For tiden er J.R. Shute og Pat Rakes ikke bare optaget af at fange fisk til arken, men også af at følge, hvordan det går de fisk, de allerede har sat ud i naturen igen. “Det er et stort naturforsøg, og vi lærer hen ad vejen,” siger Pat Rakes. “Jeg priser mig lykkelig for at lave noget, jeg brænder så meget for.”

Søer, moser og floder udgør mindre end 3 promille af alt ferskvand og under 1 promille af alt vand på kloden. Men disse vandområder er levested for op til 126.000 af verdens dyrearter, deriblandt snegle, muslinger, krokodiller, skildpadder, padder og fisk. Næsten halvdelen af de 30.000 kendte fiskearter lever i søer og floder, og mange af dem har det ikke godt. I Nordamerika er f.eks. 39 % af ferskvandsfiskene i fare, hvor det var 20 % for bare et par årtier siden. Ferskvandsdyrene forsvinder generelt 4-6 gange så hurtigt som dyr på land eller i havet. I USA er næsten halvdelen af de 573 dyr på listen over truede arter ferskvandsarter.

Det skyldes, at økosystemerne i ferskvand er så nært forbundet med menneskers aktiviteter. Industri og landbrug ligger tæt langs vandløb, og før eller siden ender resterne af næsten alt, hvad vi laver, nede i den nærmeste å – hvis vi ikke har tørret den ud først. Som i andre af verdens tørre områder må dyrelivet i det sydvestlige USA kæmpe med en voksende befolkning om vandet. Både Rio Grande og Coloradofloden er i dag kun en piblen ved udmundingen.

Men det er det sydøstlige USA, der skiller sig ud som et af de steder i verden, der har den største variation af ferskvandsarter, især i de sydlige Appalacher. De stærkt eroderede bjerge rummer utallige bakker og dale, der glimter af kilder, krusninger, strømfald, glidende vandløb og vandhuller, som er blevet til isolerede nicher, hvor ferskvandsdyrene har kunnet udvikle sig til en mangfoldighed af arter. Bjergene er også gået fri af de gletsjere fra istiden, der ligesom en bulldozer planerede store dele af kontinentet længere nordpå. Som følge deraf har det sydøstlige USA verdens største opbud af ferskvandsmuslinger, Nordamerikas fornemste samling af ferskvandssnegle, krebs og skildpadder og næsten 700 af de ca. 1000 arter og underarter af amerikanske ferskvandsfisk.

Måske er du interesseret i ...

Læs også