Har fugle medfødt evne til at bygge rede?

Fugles evne til at bygge rede er medfødt, men nogle arter lærer tilsyneladende af bygge finere reder med alderen.

Alle fugle har en medfødt adfærd, som er klar til brug uden at skulle læres. Det gælder f.eks. trækruter, pardannelse og fødesøgning og for det meste også redebygning.

Evnen til at bygge rede er programmeret i den enkelte fugls gener og er derfor fælles for alle individer af samme art. Gennem årtusinder er fuglenes adfærd udviklet i et samspil mellem de arvelige egenskaber og det miljø, de har levet i. Svaner bygger rede på deres måde, og musvitter på deres. Nogle arter bygger slet ikke rede, f.eks. falke og ugler, andre smider en sjusket samling af pinde sammen, mens nogle udfører et rent mesterværk.

Hos arter, der bygger ekstremt kunstfærdige reder, f.eks. halemejsen, synes visse tillærte reaktioner også at spille en rolle, selv om den artstypiske redeform stadig opretholdes. Unge fugle kan bygge en mere sjusket rede end ældre, erfarne fugle, og det tyder på, at de finere detaljer først skal læres ved at prøve sig frem eller måske ved at iagttage øvede artsfæller.

Måske er du interesseret i ...

Læs også