Overraskende lille dinosaur fundet

Palæontologer har fundet en overraskende lille Plateosaurus på Grønland.

De fossile rester af en overraskende lille Plateosaurus kom for dagen i sommer på Jameson Land i Østgrønland. Plateosaurus kunne blive op til 10 m lang og er den første store slægt af de tidlige dinosaurer. For ca. 210 millioner år siden levede den på en enorm slette, der strakte sig fra Grønland til Centraleuropa, hvor mere end 100 store dyr er fundet over de sidste 150 år, men aldrig en unge.

Palæontolog Nicole Klein fra Bonn Universitet deltog på turen med fem kolleger fra Danmark, Tyskland og Portugal, og hun er fascineret af det lille kræ.

"Vi har identificeret en underkæbe og nogle ret komplette fødder allerede i udgravningen. Disse knogler er klart mindre end hos de tidligere fund af europæiske Plateosaurus, og det kan være det første fund af et ungt dyr. I så fald giver den os mulighed for at studere udviklingen fra ungdom til voksenliv."

Nu skal dyrets knogler gennemgå et grundigt studie, som kan fastslå, om det er en unge. I princippet kan størrelsen jo også skyldes, at Plateosaurus på Grønland var mindre. Ungen bliver konserveret og udstillet på Geocenter Møns Klint på Sydsjælland, før den returneres til Grønland.

Måske er du interesseret i ...

Læs også