Bæltedyr indtager USA

En pansret invasion er i gang i USA's midtvestlige og østlige delstater. Bæltedyr bevæger sig ind i nye territorier, som man tidligere mente, var for kolde for disse dyr.

12. oktober 2011 af Brian Handwerk, National Geographic News

Bæltedyret har længe været en fast beboer i det vestlige USA, men nu udvider det tilpasningsdygtige og hurtigt ynglende dyr sit territorium mod nord og øst, siger videnskabsfolk.

Der findes 20 kendte arter af bæltedyr. Kun en af dem, det niringede bæltedyr, har bevæget sig uden for Latinamerika. Arten kom til Texas i USA i 1880'erne og har bredt sig til nye levesteder lige siden.

De senere år har det niringede bæltedyr slået sig ned så langt østpå som South Carolina og så langt vestpå som Illinois, og dyrene ses også ind imellem i delstaterne Indiana og Iowa.

Bæltedyr kan brede sig endnu mere

Hvis udviklingen fortsætter, forudsiger nogle eksperter, at bæltedyret snart vil kunne observeres i naturen så langt nordpå som Washington D.C. og måske endda New Jersey.

Nogle forskere mener, at klimaforandringer og stigende temperaturer gør det muligt for bæltedyrene at udvide deres leveområder.

Colleen McDonough, der er biolog på Valdosta State University i USA og ekspert i bæltedyr, tvivler dog på, at det er tilfældet. For det første har bæltedyr siden slutningen af 1800-tallet konstant bevæget sig nordpå og østpå fra Rio Grande-floden, siger hun.

"Der er forskellige teorier om hvorfor, og en af dem er, at opdyrkningen af jorden og fjernelsen af store rovdyr blandt pattedyrene har gjort udbredelsen mulig," siger hun.

"Fordi vandringen har været konstant gennem årene, tror jeg, det er en fortsættelse [af en længerevarende udvikling] og ikke en direkte følge af nye klimaforandringer."

Tilpasningsdygtige og hurtigt ynglende

I stedet mener Colleen McDonough, at det er bæltedyrets generelle tilpasningsevne og hurtige formeringstakt, der er årsagen til dets udbredelse.

De altædende dyr kan indrette deres hjem i skove, græsområder og endda i forstadsområder. Dertil kommer, at kønsmodne hunner allerede begynder at yngle, når de er et år gamle og hvert år får kuld på fire unger.

Bæltedyr er selvfølgelig ikke usårlige, og på et tidspunkt vil koldt vejr sætte en grænse for deres udbredelse.

Dyrene har kun sparsom hårvækst på maven, og deres rygskjold beskytter dem mod rovdyr, men ikke mod vejret, siger Colleen McDonough, der også studerer dyrene sammen med en gruppe specialister i myreslugere, dovendyr og bæltedyr under naturbevarelsesorganisationen International Union for Conservation.

Derudover går dyrene ikke i hi, og det betyder, at de er nødt til at skaffe sig føde om vinteren.

Ikke desto mindre "kan de overleve perioder med kulde ved at blive i deres bo og undlade at søge efter føde" et kort stykke tid, siger hun.

"Jeg har [også] hørt om dyr, der søgte efter føde i visne blade under et tyndt lag sne i det nordlige Texas. Det kan måske også lade sig gøre endnu længere mod nord, men i længere perioder med frost vil de ikke klare sig godt."

Vil påvirke deres nye levesteder

Som de fleste andre udefrakommende arter vil bæltedyrene formentlig komme til at påvirke deres nye levesteder, og virkningerne er ikke altid nemme at forudse.

Man ved, at pattedyrene bl.a. lever af opgravede insektlarver, og det er muligt, at de vil komme til at konkurrere om den type måltider med indfødte dyr som f.eks. stinkdyr. Bæltedyr plyndrer også gerne forskellige fuglearters reder, og det kan gå ud over bestandene af f.eks. vagtler, som har deres reder på jorden.

Hvis nogen vil prøve at holde antallet af bæltedyr nede, kommer de på en opgave. Dyrene er vanskelige at indfange, og naturlige fjender er der ikke mange af i bæltedyrets nye leveområder, tilføjer Colleen McDonough.

En positiv følgevirkning for mennesker kunne dog være, at bæltedyrenes appetit måske vil holde bestanden af visse plagsomme insekter som f.eks. stikmyrer nede.

Men hvor meget vil bæltedyrene brede sig? Colleen McDonough er i tvivl.

"Gennem årtierne har videnskabsfolk defineret [bæltedyrets udbredelsesområde] på basis af temperatur," tilføjer Colleen McDonough, "men dyrene har overrasket de fleste ved at bryde disse grænser."

"Jeg bryder mig ikke om at komme med forudsigelser, for de har det med at overraske mig."

Måske er du interesseret i ...

Læs også