Læs også

De aber efter

Aber har også midtvejskrise

At ryge ind i en midtvejskrise motiverer måske aber og mennesker til at forbedre deres livssituation, fortæller en ny undersøgelse.

19. november 2012 af Amanda Fiegl, National Geographic News

Det er en skam, chimpanser ikke kan købe sportsvogne. Ny forskning viser, at det ikke kun er mennesker, der gennemgår midtvejskriser. Chimpanser og orangutanger oplever også et dyk i livsglæden omtrent midtvejs i deres liv.

"På overfladen er omstændighederne måske nok forskellige, men inde bagved har alle tre arter noget til fælles, som fører frem til dette," siger lederen af undersøgelsen, Alexander Weiss, der er primatpsykolog på University of Edinburgh i Skotland.

Holdet bag undersøgelsen bad erfarne dyrepassere for over 500 chimpanser og orangutanger i zoologiske haver i fem lande om at udfylde et spørgeskema om trivslen hos hvert enkelt dyr, de arbejder med, herunder dyrenes humør generelt, hvor stor glæde dyrene ser ud til at have af social udveksling, og hvor gode de er til at indfri mål som f.eks. at få en eftertragtet ting eller plads i deres indhegning.

Spørgeskemaundersøgelsen bad sågar de adspurgte personer om at forestille sig, at de selv var dyret og angive, hvor lykkelige de i så fald ville være.

Har midtvejskrise evolutionært grundlag?

Da Alexander Weiss' hold optegnede resultaterne grafisk, så de en velkendt kurve, der havde sit laveste punkt midt i dyrets liv og derpå igen steg med alderen. Det er den samme U-form, der har vist sig i adskillige undersøgelser af alder og livsglæde hos mennesker.

Sociale og økonomiske omstændigheder kan måske til dels forklare denne lykkekurve over menneskers livsforløb. Måske hænger den sammen med justerede forventninger, at vi lægger fortidens ærgrelser bag os eller ganske enkelt anskaffer os flere ting, efterhånden som vi bliver ældre. Men Alexander Weiss har en mistanke om, at der måske er noget mere primalt med i spillet.

"Vi siger, træd lidt tilbage, og se det i et større perspektiv. Er der noget, der tyder på en underliggende evolutionær årsag?" siger Alexander Weiss, hvis undersøgelse blev offentliggjort i dag i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Den kendsgerning, at det samme fænomen eksisterer hos menneskelige og ikke-menneskelige primater, åbner for en verden af mulige forklaringer."

Midtvejskrise narrer

Selv om det typiske billede på en midtvejskrise generelt er negativt, mener Alexander Weiss, at en depressiv tilstand af den art kan virke ansporende set fra en evolutionær synsvinkel.

Når de er midt i livet, har mennesker og aber ofte adgang til flere ressourcer, end når de er yngre, og det kan gøre det lettere at indfri mål. Følelsen af utilfredshed er måske naturens måde at motivere os til at "smede, mens jernet er varmt", siger Alexander Weiss.

"Det føles måske nok ad h... til, men måske er det bare hjernen, der narrer os til at forbedre vores livsbetingelser og situation ved at sende et signal om at lette bagdelen og tage fat, mens vi er i vores bedste alder," siger han. "Og det, synes jeg, er et meget kraftfuldt og positivt budskab."

At komme igennem en midtvejskrise

En viden om, at et dyk i livsglæden midtvejs i livet er en naturlig – og forbipasserende – del af tilværelsen, vil måske kunne gøre det lettere for mennesker at komme igennem oplevelsen, siger Alexander Weiss. Måske kan det også gøre dyrepassere bedre i stand til at forbedre livskvaliteten for aber i fangenskab ved at identificere de alderstrin, hvor dyrene kan have glæde af noget ekstra opmærksomhed eller opmuntring.

"Jeg tror ikke, dette fuldstændigt opvejer andre forklaringer på aldersrelaterede ændringer i livsglæden, men det tilføjer endnu en dimension," siger Alexander Weiss.

Alexander Weiss har tidligere studeret sammenhængen mellem personlighed og lykke hos både chimpanser og mennesker og har som næste skridt planer om at kigge nærmere på indvirkningen af faktorer som sex og sociale grupperinger.

"Jeg håber, det vil skabe øget opmærksomhed om alt det, vi kan lære ved at studere vores nærmeste levende dyreslægtninge."

Måske er du interesseret i ...

Læs også