5 sekunders reglen: holder den?

Kan man spise mad, der er røget på gulvet? Ifølge en ny undersøgelse er det ikke sundhedsfarligt at spise madvarer, der har været en tur på gulvet … eller er det?

20. marts 2014 af Sarah Whitman-Salkin - daily news

Så skete det igen – du tabte din sandwich på gulvet. Du bøjer dig ned, samler den op og puster den omhyggeligt fri for støv og dødbringende bakterier – håber du. Du åbner munden for at tage en bid af sandwichen, for du har jo ”fem-sekundersreglen” på din side: Tabte madvarer kan indtages uden sundhedsrisiko, hvis de har ligget på gulvet i højst fem sekunder.

Men bør du i virkeligheden spise den? Er det sikkert at spise sandwichbrødet eller kartoffelchippen eller småkagen, som du lige har reddet op fra gulvet, eller er det blevet forurenet med bakterier? Videnskaben siger … måske.

Forskere fra Aston University i Birmingham i England hævder nu, at fem-sekundersreglen så sandelig gælder. Men i en undersøgelse af fem-sekundersreglen fra 2007 hævder forskere fra Clemson University i USA, at der ikke er nogen sikker tidsgrænse for tabte madvarer. Deres resultater peger i retning af en ”nul-sekundregel”.

Det mærkværdige er imidlertid, at forskerne bag undersøgelserne fra Aston og Clemson benyttede næsten identiske undersøgelsesmetoder og endte med at få de samme resultater – men med markant forskellige konklusioner. Så gælder fem-sekundersreglen eller ej?

Forskere: Det handler om bakterierne

Når man taber et fødeemne på gulvet, vil en hvilken som helst bakterie, der lever på gulvet, hage sig fast i det. Så hvis man spiser det, man lige har tabt på gulvet, spiser man også eventuelle bakterier, som fødeemnet har været i kontakt med. I begge undersøgelser ønskede forskerne at finde ud af, hvor lang tid det tager bakterierne på gulvet at sætte sig fast på madvarerne. Undersøgelserne blev udført på tre forskellige gulvoverflader: klinker, laminat eller træ samt tæppe. Aston-undersøgelsen gjorde brug af bakterierne Escherichia coli og Staphylococcus aureus, mens Clemson-undersøgelsen prøvede med Salmonella typhimurium. På Clemson blev der kun lavet forsøg med mortadella (italiensk pølse) og brød, mens Aston-forskerne udførte forsøg med en række madvarer med varierende fugtighed (fra en skive tørt sandwichbrød til noget klistret slik).

Resultaterne af de to undersøgelser har flere ting til fælles. Når fødevarer kommer i kontakt med en forurenet overflade, overføres bakterierne omgående til fødeemnet. Og klinker, træ og laminerede overflader overfører langt flere bakterier end tæppebelagte overflader. Aston-undersøgelsen viste ikke overraskende, at fugtige fødeemner (kogt pasta eller klistret slik) var mere tilbøjelige til at samle bakterier op end tørre fødeemner (en småkage eller et stykke sandwichbrød).

Gælder fem-sekundersreglen så?

”Det ser ud, som om professor Hilton [der ledede Aston-undersøgelsen,] har underbygget vores resultater,” siger Paul Dawson, der er professor i fødevarer, ernæring og emballeringsvidenskab på Clemson University og er forskeren bag undersøgelsen fra 2007. Og Anthony Hilton fra Aston University er enig: ”Vores resultater understøtter professor Dawsons,” siger han, ”for så vidt at bakterier overføres omgående ved kontakt.” ”Men,” tilføjer han, ”overføringskraften er ekstremt lav ... derfor fem-sekundersreglen.”

De to professorer er imidlertid uenige om forureningsgraden. Ifølge Anthony Hiltons udlægning er ”den umiddelbare overførsel [af bakterier til madvarer] utilstrækkelig [til at forurene maden]. I vores undersøgelse blev kun en milliontedel af bakteriebestanden på gulvet overført til de tørre madvarer, mens omkring 20 gange flere blev overført til de fugtige. For fugtige fødevarer på disse gulvtyper er der understøttende beviser for, at færre bakterier vil blive overført til madvarer, der samles op hurtigt.”

Paul Dawson er uenig: ”Uanset overfladen og berøringstiden,” siger han, ” blev der overført tilstrækkeligt mange bakterier til, at det kunne spores og kunne gøre nogen syge.”

Ville forskerne selv spise maden?

Ikke overraskende agerer professorerne Paul Dawson og Anthony Hilton forskelligt i forhold til fem-sekundersreglen. ”Jeg sammenligner det at samle tabte madvarer op og spise dem med at køre uden sikkerhedssele,” siger Paul Dawson. ”Nogle kan køre et helt liv uden sikkerhedssele uden nogen sinde at blive involveret i en ulykke eller komme til skade. Nogle kan også spise tabte madvarer igennem et helt liv og aldrig blive syge. Men hvis man i det førstnævnte tilfælde bliver involveret i en alvorlig ulykke, vil man sandsynligvis komme til skade. Hvis maden i det sidstnævnte tilfælde tabes på en overflade, der er forurenet med en høj koncentration af sygdomsfremkaldende bakterier, vil man sandsynligvis blive syg.”

”Jeg holder mig til ’nul-sekundreglen’,” siger han. ”Hvis jeg taber noget mad på gulvet, kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle spise det, selv om sandsynligheden taler for, at det ikke er det mindste sundhedsfarligt.”

Anthony Hilton har naturligvis den modsatte holdning: ”Jeg har tre små drenge, der er vokset op med at tabe sandwicher på gulvet og samle dem op igen,” siger han. ”Hjemme hos mig selv, hvor jeg ved, at der bliver gjort ordentligt rent, er risikoen for, at de samler noget ubehageligt op sammen med sandwichen meget, meget lille.” Men han tilføjer, ”at tabe mad på fortovet er en helt anden sag.”

Måske er du interesseret i ...

Læs også