Tør luft er bedre luft

På det amerikanske energiministeriums laboratorium for vedvarende energi (NREL) i Colorado viser ledende maskiningeniør Eric Kozubal en del fra et system, der bekræfter den velkendte konstatering, "Det er ikke så meget varmen, det er mere luftfugtigheden".

5. august 2011 af National Geographic News

På det amerikanske energiministeriums laboratorium for vedvarende energi (NREL) i Colorado viser ledende maskiningeniør Eric Kozubal en del fra et system, der bekræfter den velkendte konstatering, "Det er ikke så meget varmen, det er mere luftfugtigheden".

Han og hans kolleger på NREL arbejder med en ny generation klimaanlægsteknologi, der kaldes DEVap (desiccant-enhanced evaporative air-conditioning). Den vil kunne reducere den nødvendige mængde energi til køling med 40 % eller mere i fugtige klimaer og med 80-90 % i områder som det sydvestlige USA, hvor luften er tør i forvejen, siger Eric Kozubal. Det betyder igen et stærkt reduceret strømforbrug – den eneste elektricitet, systemet har brug for, er til de ventilatorer, der flytter luften.

Hemmeligheden er et flydende tørremiddel, en meget stærk saltopløsning, der trækker fugt ud af luften ved hjælp af meget lidt energi. Til sammenligning er elektriske affugtere typisk meget energikrævende.

Når luften er tørret, kan den køles ved hjælp af fordampningskøling, som bygger på det enkle princip, at vand køler den omgivende luft betydeligt, når det går fra flydende form til dampform.

Nogle huse i tørre klimaer bruger allerede såkaldte "svampkølere", men de er vanskelige at vedligeholde, fordi man skal være påpasselig med, at de ikke danner skimmelsvamp. NREL's model vil imidlertid kunne fungere i både fugtige og tørre klimaer. Og der dannes ikke skimmelsvamp, for med det indirekte fordampningssystem forbliver luftstrømmen tør, fordi den våde side af systemet er isoleret og med Eric Kozubals ord kun bliver brugt som "varmetømningsmekanisme".

Et sådant system vil kunne revolutionere klimaanlæg. På grund af dets lavere energiforbrug, og fordi det er varmedrevet og ikke mekanisk drevet, er der meget mere idé i at køre systemet ved hjælp af solenergi, end der er for almindelige klimaanlæg, som bruger masser af strøm.

"Tørremidler er som skabt til solafkøling," siger Eric Kozubal. Hvis husejere bliver i stand til at kontrollere luftfugtigheden på en så energieffektiv måde, vil de desuden få mulighed for at satse på meget tættere og velisolerede huse uden at skulle bekymre sig om skimmelsvamp og problemer med "syge bygninger". "Hvis vi skal udnytte lavenergibyggeri til grænsen, må vi gå over til en anden teknologi inden for klimaanlæg," siger Eric Kozubal.

Efter at have testet deres lille prototype af DEVap-systemet med succes, arbejder NREL-forskerne nu på at bygge en prototype i større skala for at demonstrere systemets kommercielle bæredygtighed.

Måske er du interesseret i ...

Læs også