Hvem opfandt græsplænen?

Den tætte, grønne græsplæne blev først opfundet i Europa, hvor det fugtige, milde klima gjorde det muligt at dyrke og holde det grønne tæppe.

Colourbox

Allerede i middelalderen havde man fælles, afluk­kede græsningsarealer til kvæg i landsbyerne. Nogle af de tidligste plæner var græsarealer omkring middelalderslotte i Frankrig og England, der blev holdt fri for anden­ bevoksning, så vagterne havde frit udsyn til gæster, og eventuelle fjender, der nærmede sig slottet.

Men plæner blev særligt populære hos aristokratiet i det nordvestlige Europa fra renæssancen og frem. Indtil græsslåmaskinen blev opfundet i 1830, var det kun de velhavende, der havde råd til at hyre ansatte nok til at vedligeholde plænerne.

Man benyttede forskellige metoder til vedligeholdelse, men fælles for dem var, at de var temmelig omstændelige, når grønsværen strakte sig over et betydeligt areal. Man kunne f.eks. holde sit græs nede med en le, et segl eller med fåresakse, men mange steder brugte man også græssende får, kvæg eller hjorte som firbenede græstrimmere.