Kviksølv gør fugle homoseksuelle?

Hanfugle, der spiser kviksølvforurenet føde, udviser "overraskende" homoseksuel adfærd.

6. december 2010 af Christine Dell'Amore, National Geographic News

I et nyligt eksperiment blev hvide ibiser i fangenskab fodret med kviksølvforurenet føde. Resultatet var, at flere hanner foretrak andre hanner som mage. Disse "par af hanner gjorde alt, hvad et heteroseksuelt par ville gøre," siger lederen af undersøgelsen, Peter Frederick, der er vildtøkolog på University of Florida i USA. "De byggede rede, parrede sig og blev sammen på reden i en måned, selv om der ikke var æg i reden."

Vilde hvide ibiser - som er blandt de mest almindelige fugle i Floridas Everglades - udsættes dagligt for kviksølv gennem deres føde, som består af krebsdyr og andre små, hvirvelløse dyr. Byttedyrene optager kviksølv, der længe er sivet ud i Everglades som et biprodukt ved industrielle processer.

Nye forholdsregler til kontrol af udslippene har "kraftigt reduceret" forureningen, siger Peter Frederick. Trods det viser den nye undersøgelse, at ibiser oplever "ret store problemer med forplantningen ved ret lave koncentrationer af [kviksølv]".

Forgiftede fugle får færre unger

Gennem et fem år langt eksperiment inddelte Peter Frederick 160 hvide ibiser i fangenskab i fire grupper - med lige mange hanner og hunner. I undersøgelsesperioden fik fuglene selv lov til at vælge deres mage. Ifølge folkene bag undersøgelsen er dette et førstegangsforsøg. "Ved alle andre forsøg med forplantning hos fugle har man taget en han og en hun og puttet dem ind i et bur," siger Peter Frederick.

Tre af grupperne fik en kost, som indeholdt en lille, mellemstor eller stor mængde kviksølv baseret på en realistisk variation af forekomster i naturen. En fjerde kontrolgruppe fik føde uden kviksølv i. I alle de tre grupper, der blev udsat for kviksølv, steg den homoseksuelle kontakt. Denne adfærd medførte 13-15 % nedgang i antallet af unger sammenlignet med den kviksølvfri kontrolgruppe. Metallet påvirkede også heteroseksuelle par. Alt i alt fik hunfugle, der blev udsat for kviksølv, 35 % færre unger end kontrolgruppen.

Den biologiske mekanisme, der får metallet til at udløse homoseksuel adfærd, er ikke forstået til bunds, tilføjer Peter Frederick. Kviksølv er kendt som et stof, der forstyrrer det endokrine (hormonproducerende) system og efterligner eller blokerer produktionen af naturligt østrogen. I dette tilfælde producerede de udsatte hanfugle mere østrogen end testosteron sammenlignet med kontrolfuglene.

Selv om hormoner kan påvirke den seksuelle adfærd, har østrogen eller testosteron alene normalt ikke indflydelse på, hvordan en fugl vælger mage. Det får Peter Frederick til at overveje, om udsættelse for kviksølv under fuglens seksuelle udvikling kan spille en rolle.

Stadig uløste gåder om kviksølv

Der er stadig mange ubekendte faktorer i undersøgelsen, advarer Peter Frederick. Holdet havde eksempelvis ikke midler til at undersøge, om den homoseksuelle adfærd ophørte, hvis kviksølvet blev fjernet fra fuglenes kost. Men "min fornemmelse er, at ingen af de virkninger, vi så, er permanente", siger Peter Frederick. Generelt udskilles kviksølv af en fugls krop i løbet af nogle uger, medmindre dyret eksponeres vedvarende.

Peter Frederick understreger desuden, at undersøgelsen ikke har nogen relevans for mennesker.

Måske er du interesseret i ...

Læs også